DEBATT. Coronaviruset är ett samhällsproblem som påverkar allt och alla. Förutom mänskligt lidande
slår denna kris extra hårt mot näringslivet. Drastiskt minskade intäkter är något som verkar bli
allt vanligare när våra konsumentmönster förändras, i takt med krisens framfart. Näringslivet
går nu igenom en stor konkursvåg och Skåne drabbas hårt.

För att mildra krisens effekter på det skånska näringslivet och för att möta den kommande
lågkonjunktur har regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne lanserat en rad åtgärder för
näringslivet och arbetsmarknaden. Vi har bland annat valt att lägga vikt på insatser riktade
mot de skåningar som blivit korttidspermitterade eller varslade men också på de företag som
drabbats. Vårt mål är att företag ska stå starka när krisen är över och att förhindra att
arbetslösheten breder ut sig. För oss är näringslivet viktigt, därför har följande förslag
presenterats:

 Företagsakuten med resursdelartjänst som komplement. Den fungerar som ett
rådgivande organ för att hjälpa företagare i Skåne med frågor som rör Corona kopplat
till näringslivet och regeringens stödpaket. Detta kombineras med en resursdelartjänst
där företag som permitterar kan matchas med företag som är i behov av arbetskraft.
 Utbildningsakuten. Som en direkt följd av covid-19-pandemin har många skåningar
blivit permitterade, och fler kommer förmodligen att bli det. Därför har
utbildningsakuten som syfte att matcha arbetslösa till bristyrken i Skåne för att
förhindra att människor stannar i arbetslöshet.
 Företagscheckar som kan sökas för att främja exportstöd, finansiering, grön
omställning och digitalisering hos företag i dagsläget. Att skala upp
affärsutvecklingscheckarna är ytterligare ett medel i vårt arbete för att stärka det
skånska näringslivet.

Vi har sett att våra insatser, framför allt företagsakuten, mottagits med stort intresse och
tacksamhet, det ger en tydlig bild av vilka insatser företagare är i behov av också och det är
viktigt att möta de behoven, inte bara i Skåne.

Utöver det har vi tillfört 900 000 kronor till Teknikcollege Skåne. Genom att stärka konceptet
med Teknikcollege, tror vi att fler personer kommer ha möjlighet att skola om sig eller få sina
kunskaper validerade så att de snabbare kan matchas ut till det näringslivet behöver. Antalet
korttidspermitterade i Skåne uppgick till 5 780 i slutet på april i samband med att möjligheten att söka ersättning öppnade. För att bättre tillvarata permitterade anställdas tid är
kompetensutveckling därför ett gott alternativ.

Företag slås ut, anställda förlorar arbetet och näringslivet blöder på många håll i Skåne. Inte
minst är situationen för många mindre och medelstora företag kritisk. Vi behöver agera
proaktivt och ovanstående åtgärder är bra komplement till de åtgärder som regeringen än så
länge presenterats. Detta är långt ifrån tillräckligt, vi måste och kommer göra mer.

Anna Jähnke (M)
ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Louise Eklund (L)
vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Denna debattartikel publicerades också i Skånska Dagbladet 9/5.