DEBATT. Våren är här. Solen värmer, fåglarna kvittar och blåsipporna står i full blom. Vid en första anblick ter sig det mesta som vanligt. Men så är det inte. Sverige befinner sig i allt annat än ett normalläge.
Coronakrisen pågår för fullt – lokalt, nationellt och internationellt. Krisen påverkar oss alla. Regeringen presenterar med jämna mellanrum nya åtgärder för att hantera situationen och våra myndigheter ger oss dagliga uppdateringar om nulägesbilden.
I Skåne har vi vidtagit flera åtgärder för att minska smittspridningen. Bland annat har vi infört besöksförbud på våra sjukhus, begränsat möten och resor som inte är absolut nödvändiga och för det mesta ställt om till digital verksamhet. Detta gäller även den politiska sfären, där digitala möten blivit allt vanligare.

Politiker, myndigheter och andra offentliga aktörer kan göra mycket. Men för att vi ska ta oss igenom denna kris går det inte att bortse från det personliga ansvaret. Varje enskild människa har ett ansvar att göra vad hon kan för att minska smittspridningen och därmed skydda våra riskgrupper och ge vårdens medarbetare möjlighet att klara den extra arbetsbelastning som pandemin medför.  

Därför blir jag bekymrad när jag ser hur restauranger och caféer fylls med folk. Jag säger inte att vi ska stoppa all form av socialt umgänge, men vi måste tänka om och försöka göra vad vi kan för att inte sprida viruset. För att illustrera med ett skånskt exempel – håll 2 rullebörars avstånd. 


Nu närmar sig Valborg och det är en högtid som associeras med trevligheter, god mat och stora sällskap. Skåne har en rik tradition av Valborgsfirande, vilket inte minst märks i den stora och spontana folkfest som arrangeras varje år i Lunds stadspark. Det är därför helt rätt att Lunds kommun har fattat det svåra, med nödvändiga, beslutet att ställa in årets firande i stadsparken. I år är det nämligen inte läge fira Valborg i stora folksamlingar. Inte i Lunds stadspark och inte på någon annan plats heller.
Min uppmaning till alla inför Valborg är därför: Fira gärna, men gör det med förnuft. Träffa gärna några vänner, men gör det helst utomhus och med gott om avstånd mellan er. Ring till dina äldre släktingar, men undvik att besöka dem. 
Vi behöver alla dra vårt strå till stacken för att ge vårdens medarbetare de allra bästa förutsättningarna för att hantera pandemin och samtidigt minska smittspridningen.

Gilbert Tribo (L)
regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden