EKONOMI. Coronapandemin sätter djupa avtryck i regionens verksamhet och ekonomi. Trots att det är alldeles för tidigt att summera finns det nu prognoser som visar att de statsbidrag som har kommit så här långt inte räcker till på långa vägar. Uppföljningen efter första kvartalet 2020 pekar mot att Region Skåne missar årets budget med nästan 1,4 miljarder kronor.

Mot denna bakgrund beslöt regionstyrelsen (28/4) att tillskriva regeringen för att understryka behovet av riktade bidrag till regionerna. Det är hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken som har fått ta de största smällarna så här långt.

De 967 miljoner kronor som Region Skåne har fått i statsbidrag, och som inledningsvis var avsedda för att stärka välfärden – inte för att kompensera för utgifter kopplade till coronapandemin – täcker inte ens skattebortfallet. Och då har skatteintäktsprognoserna redan konstaterats vara lite för optimistiska. Det är sannolikt att tillväxten blir negativ.

Klart är att ”det redan nu är alldeles uppenbart att det krävs ytterligare stora riktade statsbidrag till regionerna. För att kunna hantera den vårdskuld som byggs upp när planerad vård ställs in och köerna växer, krävs att ett sådant tillskott blir ramhöjande för de kommande åren”, skriver regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M).

Jonas Duveborn