KONJUNKTUR. I den skatteunderlagsrapport som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, presenterade på onsdagen (29/4) förväntas lågkonjunkturen bli klart mycket djupare än tidigare – och bestå fram till 2023. ”De senaste månaderna har inneburit en global konjunkturkollaps med exceptionella minskningar i produktion, inkomster och sysselsättning.”

Raset för den svenska ekonomin är rekordartat. Skatteunderlagstillväxten är den lägsta på minst 30 år.

– Den utveckling som vi nu ser är helt unik. Det är högst ovisst hur mycket stryk som den svenska ekonomin tar i år. Vi hoppas och tror på att ekonomin vänder upp under det tredje kvartalet, men även om så sker är det svårt att bedöma helåret. Ett ännu svagare skatteunderlag i år kan inte uteslutas, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.

SKR:s bedömning är att BNP-tillväxten för 2020 blir negativ, och landar på -4,1 procent för att sedan stiga med 3,3 procent 2021. Detta förutsatt att återhämtningen i ekonomin börjar redan efter sommaren. Arbetslösheten stiger i år till 8,9 procent, där den förväntas ligga kvar.

SKR:s prognoser är klart mer negativa än regeringens.

Jonas Duveborn