MILJÖ. Region Skåne har förbättrat sitt resultat igen när det gäller den fossilbränslefria andelen energi som används i regionens verksamhet. Förra året gjordes en höjning från 96,0 till 99,7 procent. I detta ingår all energi i fastigheter, interna transporter och allmän kollektivtrafik. Det visar siffror från den nyligen fastställda miljöredovisningen.

Den allmänna kollektivtrafiken som står för cirka 70 procent av den totala energianvändningen inom dessa tre områden har ökat från 95 till 100 procent under förra året.

Målet att uppnå 100 procents fossilbränslefritt till år 2020 har därmed goda förutsättningar att uppnås.

Ville Trygg

Hela miljöredovisningen finns att läsa här.