KRÖNIKA. I dessa kristider behövs ständig leverans av skyddsutrustning. Detta gäller exempelvis skyddsdräkter, ansiktsmasker och handsprit. Produkter som är medel för att vårdpersonalen ska kunna utföra sina jobb, på ett säkert och korrekt sätt. Brist på dessa varor kan innebära svårigheter för vården liksom för samhället i stort.

Trots ett ständigt inflöde av skyddsutrustning samt att Region Skåne arbetat hårt för att säkerställa kontinuitet i leveranserna, är behovet av skyddsmaterial fortsatt stort. Exempelvis så rapporterades det redan i början av mars att handspriten sålt slut på flera håll.

I kristider är behovet av ”doers” och hjältar stort. Förutom vårdpersonalen och alla de hjältar som arbetar inom sektorn är jag imponerad över alla företag och företagsamma människor som klivit fram och ställt upp. Människor som kan tänka kreativt och komma på nya idéer som tar oss framåt.

På flera håll är man aktiv i Skåne, det har visat sig att Skånska företag och institutioner har god förmåga till snabb omställning. Absolut Group i Åhus, Kemicentrum i Lund, Anolytech utanför Ystad, Spirit of Hven på Ven och Kemiföretaget Perstorp är några exempel som ställt om för att producera handsprit. De har i dag tillsammans en produktionskapacitet på över 2 miljoner liter i månaden. Vilket de erbjuder till självkostnadspris!

Det finns en mängd olika företag som nu producerar andra varor än vad de vanligtvis gör eller utökar sin produktion för att möta behovet inom vårdsektorn. Familjeföretag i Helsingborg anställer 35 personer till för att klara Region Skånes beställningar av tvål, företag i Landskrona kör flerskift för att producera platsförkläden, tandvårdshögskolan i Malmö tillverkar skyddsmaterial till Skånes Universitetssjukhus är bara några exempel.

Detta visar på hur viktigt det är att vi har ett fungerande näringsliv, utan dem skulle vi vara helt beroende av leveranser från andra länder.

Även om det är tuffa tider florerar inspiration och hopp. Skåningarna visar att kristider även kan vara tider av möjligheter!

Anna Jähnke (M)
regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden