DEBATT. Den psykiska ohälsan riskerar att öka som en följd av coronakrisen. Redan nu märker psykiatrin i Skåne av att människor söker akut vård som aldrig skulle ha gjort det under normala förhållanden. Personer med lindriga eller tidiga symtom på psykisk ohälsa avbokar sina besök av rädsla för smittspridning. Men det finns en stor risk att det innebär ett ökat söktryck längre fram eftersom problemen ofta förvärras när människor inte får hjälp i tid.

Psykiatrin och vårdcentralerna behöver extra resurser för att möta det kommande behovet. Kristdemokraterna i Region Skåne som ingår i alliansstyret ska kämpa för att en del av de pengar som kommit i statliga tilläggsbudgetar går till den ökade psykiska ohälsan i coronakrisens spår.

Coronakrisen för med sig en mängd svårigheter som får stora konsekvenser för personer som lider av både lindrig och svår psykisk ohälsa. Påverkan på samhället och näringslivet gör att många förlorar sina jobb och sin försörjning, något som skapar en stor oro i många hushåll och familjer. Att många tvingas hålla sig hemma och begränsa sina sociala kontakter för att hindra smittspridning och själva undgå att bli smittade gör det inte lättare. Barn och vuxna i destruktiva relationer blir än mer utlämnade åt sin partner eller åt sina föräldrar och våldet i nära relationer riskerar att öka.

Barn och ungdomar som stannar hemma träffar inte sina kompisar på samma naturliga sätt som när de går i skolan. Inte heller fångas de upp av den ideella sektorn när fritidsaktiviteter som till exempel idrottsföreningar, scoutrörelse och kyrkor stänger sin verksamhet. Istället hänvisas de till dataspel och sociala medier som kan påverka den psykiska hälsan negativt. Det som syns i sociala medier är det som kompisarna väljer att visa upp och det kan lätt leda till en känsla av att inte duga eller vara mindre värd när den verklighet man själv befinner sig i ser helt annorlunda ut. Sociala medier innehåller också mycket desinformation kring det nya viruset.

Även äldre människor drabbas hårt av coronakrisen när de måste hålla sig isolerade och inte kan träffa sina anhöriga på samma sätt som vanligt. I synnerhet för dem som nyligen mist en partner blir ensamheten och isoleringen påtaglig. Det gör också att många ägnar mycket mer tid åt nyheter kring covid-19 vilket i sig skapar oro.

Inom psykiatrin i Skåne märks en ökning av både alkoholens påverkan och problematik kring internetbaserade spel, till exempel nätkasinon. I tider av oro blir beroende och missbruk i olika former ett sätt att dämpa ångesten. Det ökade hemmasittandet kan göra att personer med spelproblematik ökar sitt spelande och därmed blir lättare byten för spelbolagens råa marknadsföring. Fler människor riskerar att snärjas i spelberoende. Även beroendet av alkohol och droger riskerar att öka. Allt detta får i sin tur konsekvenser för barn och anhöriga.

Det är samtidigt glädjande att se hur ideella krafter förenas för att stötta och hjälpa människor nu i svåra tider. En medmänniska kan göra stor skillnad. Det behövs vuxna som ser när barn och ungdomar far illa och som vågar ta kontakt. Det behövs någon som sträcker ut en hjälpande hand till de familjer och äldre som känner sig ensamma och isolerade och upplever att de inte klarar av sin livssituation.

Även när krisen begränsar oss behöver vi alla vara kreativa och hitta lösningar. Träffas ute och promenera tillsammans på behörigt avstånd. Ringa ett telefonsamtal till en vän eller släkting eller använda Skype eller någon annan form av videosamtal så att man får se ett annat ansikte. Även små insatser kan göra stor skillnad.

Men viktigt är ändå att psykiatrin rustas för att möta de ökade behoven i spåren av coronakrisen. Personalen kämpar och i Skåne har beredskapen på En väg in, regionens bedömningsfunktion för unga med psykisk ohälsa, och vårdguiden 1177 höjts. Region Skåne har också lagt ut länkar till ideella organisationers hjälplinjer på 1177.se och just nu sprider psykiatrin en informationsfilm på sociala medier om hur vuxna kan prata med barn om corona.

Men psykiatrin i Skåne var hårt pressad redan före krisen och mer resurser och insatser kommer att behövas. Även vårdcentralerna behöver rustas för att kunna möta den ökade psykiska ohälsan hos vuxna och äldre. Hittills har regeringen avsatt 937 miljoner kronor till Region Skåne för att hantera coronapandemins konsekvenser och ytterligare tillskott lär komma framöver. Kristdemokraterna i Region Skåne kommer att prioritera resurser till psykiatrin och primärvården när regionstyrelsen fördelar de pengarna.

Per Einarsson (KD)
regionråd och ordförande i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden

Publicerad i Sydsvenskan 24/4