FORMELL DISTANSERING.  Med nya tider följer nya lösningar. I förra veckan beslutade regionfullmäktige (16/4) att göra förändringar i reglemente och arbetsordningar för att möjliggöra möten där deltagande sker på distans. Det är något som blivit än mer aktuellt på grund av den rådande situationen med covid-19.

Nu är även de förtydligande riktlinjerna klara för hur distansdeltagande ska genomföras och kommer formellt att antas på regionstyrelsen i nästa vecka.

För att delta på distans krävs synnerliga skäl, alltså är det endast i undantagsfall som det är aktuellt. Det kommer att vara respektive nämndordförande som avgör om en ledamot eller ersättare kan delta på distans och om synnerliga skäl föreligger.

Inga sekretessärenden eller ärenden som innehåller personuppgifter kommer att behandlas på möten med distansdeltagande för att öka säkerheten. Samtidigt ställer också distansmöte stora krav på tekniken för att alla som är med ska kunna se och höra varandra i realtid. Det är också viktigt att handlingar som delas ut vid mötet kan komma distansdeltagarna till del.

Riktlinjerna poängterar också att öppningen för deltagande på distans inte ersätter möjligheten att fatta så kallande ordförandebeslut, som är de beslut som ordföranden fattar i brådskade ärenden i nämndens ställe på delegation.

Ville Trygg

FAKTA: Deltagande på distans i kommunala och regionala beslutsmöten har möjliggjorts i den nya kommunallagen från 2018. Ett krav på deltagande på distans är att fullmäktige beslutat det samt att alla deltagare genom ljud- och bildöverföring i realtid kan se och höra varandra samt delta på lika villkor.