DEBATT. Vi befinner oss just nu i en kris. Coronapandemin har slagit hårt mot Sverige och världen och vi vet ännu inte vidden av de konsekvenser som följer. Men en kris ger oss också lärdomar inför framtiden, det skriver Liberalernas riksdagsledamot Lina Nordquist tillsammans med regionråden Gilbert Tribo, Anna Starbrink, Jonas Andersson och Alexander Höglund.

En viktig lärdom vi ser redan nu är behovet av att arbeta tillsammans, och att stärka beredskapen inför kommande kriser. För våra regioner är det självklart att vi tar ansvar för att hjälpa hela Sverige. För att säkra den nationella tillgången på läkemedel under coronapandemin tar vi nu tillsammans ett nationellt ansvar. Region Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Östergötland kommer att köpa in kritiskt viktiga läkemedel utifrån det prognostiserade behovet, till en kostnad av totalt 450 miljoner kronor.

Att vi regioner hjälps åt är en nödvändig förutsättning, både för att betala coronaskulden och för att stärka beredskapen, men staten måste också med handlingskraft visa att de står redo. Det nationella ansvaret att täcka de enorma corona-relaterade kostnader som uppstår i vården är ett löfte som måste uppfyllas.

Klicka här för att läsa debattartikeln i sin helhet, som har publicerats på Altinget.