FALSKA NYHETER. CIGI-Ipsos undersökning från 2019 visade att 77 procent av användarna på Facebook hade sett eller tagit del av information som medvetet vilselett folk. Under kriser likt COVID19, är det vanligare och farligare att falla för fake news. Att vara källkritisk är därför av högsta prioritet.

Det finns bra verktyg för att granska de budskap som ploppar upp i ens telefon. Däremot är mottagaren inte alltid i en position där den har tid, eller möjlighet att faktagranska. Av just den anledningen är det inte helt dumt att ha ett par undermedvetna rutiner i bakhuvudet:

  • Omfamna osäkerheten ansvarsfullt. Information som delas kan alltid vara falsk, likaså kan den vara äkta. I grunden måste man vara medveten om osäkerheten för att effektivt kunna förebygga att man felciterar, eller använder eventuell falsk information som underbyggande data för sitt argument.
  • Kolla upp var informationen kommer ifrån. Använd rätt kanaler för rätt information. Facebook-användare är inte säkra källor för myndighetsinformation däremot kan de vara utmärkta kanaler för bullrecept.
  • Analysera språkbruket. Det är inte allt för ovanligt att falsk information innehåller ett märkligt språkbruk, i vissa fall är avsändaren inte ens svensktalande utan har använt verktyg för att översätta innehållet. Givetvis behärskar alla svenska på olika nivåer, men om ett företag eller organisation går att tolka som att de är baserade i Sverige fast har ett ovanligt språkbruk så kan något fuffens vara görningen.
  • Googla påståendet. Det är inte allt för tidskrävande men om du har fem minuter över kan det vara nödvändigt, framförallt om du är intresserad av att dela vidare informationen. Om sökresultaten länkar till sidor av ifrågasättande karaktär så finns där en anledning att tvivla.
  • Plocka bort din delning om du har fel. Att göra misstag är mänskligt, framförallt när det gäller att dela vidare information på webben. Blir du tillrättavisad efter att ha delat ett påstående som är av falsk karaktär kan det vara lägligt att ta ett steg bakåt och radera ditt inlägg. Det är varken pinsamt eller konstigt, utan du gör snarare en god gärning och har mest troligt lärt dig något nytt.

Simon Berneblad