BILJETTPRISER. Skånetrafikens nya biljettsystem och prismodell väckte stort engagemang vid det slutliga införandet i december 2019. Förändringarna innebar att en del resenärer på vissa sträckor fick ett högre pris för sina resor men också att en del resor blev billigare. De resor som blev dyrare är främst de som tidigare utgjordes av en eller två zoner i det tidigare Jojo-systemet och som idag inte ryms inom den lilla zonen.

I februari gav kollektivtrafiknämnden ett uppdrag till Skånetrafiken att utreda möjligheten att motverka vissa av de prishöjningar som påverkat den skånska landsbygden. Uppdraget var fokuserat på de resor som görs för att nå samhällsservice i centralorter och arbetspendling. De justeringar som Skånetrafiken fick i uppdrag att utreda skulle också vara inom ramen för den nya prismodellens intäktsneutralitet, det fick alltså inte innebära att justeringar innebär högre eller lägre totala biljettintäkter.

Skånetrafiken har nu redovisat sitt uppdrag för kollektivtrafiknämnden som fredagen den 17 april beslutade om en föreslagen lokal justering av biljettpriset på resor mellan Hässleholm och Vinslöv. Förändringen innebär att priset på en enkelbiljett sänks från 51 kronor till 42 kronor och att priset på en 30-dagarsbiljett sänks från 850 kronor till 690 kronor.

– Kollektivtrafiknämnden har fått kontinuerliga genomgångar av den nya prismodellen och får nu ett förslag på en rimlig justering. Det måste vara möjligt att bo på landsbygden och kunna ta sig till jobbet eller annan samhällsservice i centralorten utan orimliga prishöjningar, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Helena Nanne