KRÖNIKA. Det har snart gått två månader sedan Skåne fick sitt bekräftade fall av covid-19. Ingen kunde med säkerhet gissa omfattningen av pandemin och hur världen som vi känner den – skulle drastiskt förändras. Från öppenhet och globalt samarbete till stängda gränser och protektionist agerande. Från att vilja ha så lite detaljstyrning och reglering från stat och myndigheter till att folk efterlyser det på daglig nivå. Som liberal blir jag givetvis oroad över detta och milt uttryckt – vi befinner oss i mycket märkliga tider.

Ingen kan med säkerhet säga om vi har valt rätt eller fel väg, det får en senare utvärdering påvisa. Men däremot visar kristiderna vikten av en god kommunikation och en transparens och hur det bidrar till att tydliggöra för medborgarna vart Skåne såväl som Sverige är på väg.

Under tiden krisen har pågått har flera konspirationsteorier spridits – alltifrån att det är storstater som sprider viruset medvetet – till att det är 5G-master som bidrar till en ökad spridning av covid-19.

Här krävs det en vaksamhet och en noggrann sådan. MSB har vid flera tillfällen varnat för en ökad desinformation som syftar till att vilseleda, förarga och därefter spridas vidare. Vare sig om det är enskilda individer eller andra parter som sprider detta spelar mindre roll, det som spelar roll är att det är förkastligt och helt fel.

I tider av kris bör vi hålla ihop – men hålla avstånd och samarbeta mer. Detta gäller på både lokal, regional, nationell såväl som internationell nivå. Tillsammans blir vi starkare och tillsammans klarar vi av detta. Låt oss nu fokusera på det som är viktigast – att minska smittspridningen och ge vårdens medarbetare de allra bästa förutsättningarna för att klara av pandemin. För att därefter dra lärdomar över vad som gick bra och vad gick fel och återgå till det vi en gång betecknade som normalläge i Sverige och resten av världen.

Håll huvudet kallt och händerna rena.

Gilbert Tribo (L)
regionråd och hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande