CORONAKRISEN. För ett par veckor sedan lanserade Region Skåne Företagsakuten. Tjänsten är en stödlinje dit små- och medelstora företag som har svårt att tolka de nationella krispaketen kan vända sig. De besvarar bland annat frågor om finansiellt stöd såsom hur man praktiskt ska göra för att exempelvis få tillgång till krediter, anstånd med att betala skatt samt korttidspermittering. Förutom att svara på frågor direkt när företagaren ringer in så utreder man även vissa frågor. Detta gäller frågor som man inte finner svar på direkt utan som man då undersöker och återkommer till den som ringt in.  

I snitt får Företagsakuten 15 samtal om dagen och Region Skånes avdelning för regional utveckling har tillfälligt ställt om i samband med Coronakrisen för att kunna leverera denna tjänst.

Mottagandet av stödlinjen bland företagare har varit mycket positiv. Det är många företagare som ringer in och känner sig ensamma. Företagsakuten blir därmed något konkret för den som ringer in. Det har beskrivit som att det är ”den enda riktiga personen som man kan prata med när man sitter i en riktig rävsax och inte vet vart man ska vända sig”. Stödlinjens betydelse blir att man på individnivå får veta hur man ska gå tillväga i frågor som man annars får på nyheterna och som då kommuniceras från en mycket hög politisk nivå utan vidare instruktioner hur företagaren ska gå tillväga.

Vid lanseringen av stödlinjen så sammanfattade Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, situationen så här:

– De skånska företagarna och företagen blöder i delar av Skåne. De har drabbats hårt och väldigt snabbt i den kris vi ser nu. Dessa företag påverkas tidigt i krisförloppet och kan förväntas ha en besvärlig utveckling under en längre tid. Samtidigt vet vi ännu inte hur brett denna kris kommer slå på näringslivet, så småningom kommer de negativa effekterna även att sprida sig till andra sektorer.

Detta summerar behovet av stödlinjen och Region Skåne tycker att det är mycket glädjande att Företagsakuten har den effekt som var tanken.

Region Skåne har också lanserat en resursdelartjänst som är ett komplement till den lyckade Företagsakuten. Här hjälper man företagen att hitta och stötta varandra i processen kring resursdelning. På Resursdelartjänstens webbplats kan företag enkelt registrera sig och se vilka som har behov av resurser.

Felix Borrebaeck