DEBATT. I tider där människor uppmanas att jobba hemifrån och umgås på distans är tillgång till internet en förutsättning. Men det handlar inte bara om tillgång till internet, det är viktigt att uppkopplingen är pålitlig, säker och tillräckligt snabb. Det går inte att jobba hemifrån om man inte vet om man kommer att kunna vara med i videokonferensen eller inte. Om det är osäkert ifall e-posten kommer fram. Centerpartiet tycker att bredbandsutbyggnaden måste gå snabbare.  

Tillgången till bredband skiljer sig stort över Skåne. Av Skånes 33 kommuner är det endast fem där mer än 80 procent av hushållen har tillgång till fiber. I fyra kommuner har under hälften av hushållen tillgång till fiber och ingen har över 90 procents tillgång. Samtidigt saknar hela 29 procent av hushållen i Skåne tillgång till en internetuppkoppling på minst 100 Mbit/s. Ur ett IT-infrastrukturperspektiv är det oroväckande. Skåne får inte hamna på efterkälken.

Centerpartiet driver både nationellt och regionalt på för satsningar på IT-infrastruktur där fiber är en viktig del. Tillsammans med Allians för Skåne finns kontinuerliga uppdrag i budgeten att öka tillgången till bredband. Det är viktigt för att minska avstånd, möjliggöra fler digitala vårdbesök och förbättra livskvaliteten. Satsningar på IT-infrastruktur är också avgörande för ett robust internet som fungerar vid kriser.

En utbyggnad av fibern i Skåne har blivit ännu mer akut sedan delar av det gamla kopparnätet börjat monteras ner och allt fler hänvisas till mobilnät eller fibernät. Det gör att larmet till hemtjänsten på vissa ställen riskerar att sluta fungera. För oss som centerpartister är det helt oacceptabelt.

Det ska gå att kunna bo och verka i hela Skåne. Det är en självklarhet att bildkvaliteten ska vara tillräckligt bra för att det digitala vårdbesöket ska fungera oavsett var du bor i Skåne. Tillgången till fiber är en grundläggande förutsättning för det.

Ett levande samhälle består av levande näringar. Att ha tillgång till bredband och bra mobila kommunikationer är inte bara en fråga om tillväxt. Ofta är det en ren överlevnadsfråga för företagen. Bra kommunikationer är helt enkelt nödvändigt för att företagen ska kunna fortsätta att växa och skapa nya jobb. Det är också en avgörande faktor för att människor ska kunna bo kvar på landsbygden, men också för att nya människor ska vilja flytta dit.

Utan tillgång till fiber riskerar delar av Skåne att inte få ta del av digitaliseringens möjligheter. Vårt mål är att alla företag och hushåll som vill ha fiber ska få det senast 2025.

Annette Linander (C)
regionråd med ansvar för digitalisering

Niels Paarup-Petersen (C)
riksdagsledamot

Debattartikeln har tidigare publicerats i bl. a. Ystads Allehanda.