KOLLEKTIVTRAFIK. Eventuell trängsel i kollektivtrafik är en av flera frågor som diskuteras flitigt i Sverige med anledning av Coronaviruset. Skånetrafiken har gjort vissa justeringar i trafikutbudet som man också gjort i flera andra delar av landet, eftersom det finns en hög sjukfrånvaro även bland bussförare men också för att människor reser betydligt mindre med kollektivtrafiken. Samtidigt har Folkhälsomyndigheten meddelat att det inte är acceptabelt att dra ner på antalet turer om följden av detta blir trängsel i trafiken – något som självfallet ska respekteras och följas. Det är alltså viktigt att skilja på att å ena sidan dra ner antalet turer på en buss som för tillfället har ytterst få resenärer och att å andra sidan göra rena nedskärningar i trafiken för att kompensera för tillfälligt minskade intäkter. Det sistnämnda är inte aktuellt att göra i Skåne.

Hur ser det då ut i den skånska kollektivtrafiken? Har justeringar av trafikutbudet inneburit en trängsel på våra bussar och tåg? Hur många är det egentligen som reser? Det har Skånetrafiken låtit de som vanligtvis kontrollerar biljetter ta reda på.

Statistiken visar på en mycket låg andel upptagna säten. Den högsta beläggningen finns på stadsbussarna, som den senaste veckan haft 17 procent upptagna säten, tätt följt av Pågatåg och regionbuss. Den minsta beläggningen finns på Öresundstågen där endast ett av tio säten är upptagna i snitt.

Res gärna kollektivt om du är frisk och har möjlighet, men tänk på att hålla avstånd och sprid ut er på bussen och i tågvagnarna. Och tvätta händerna såklart.

Helena Nanne