DEBATT. Allians för Skåne arbetar för att ge alla skåningar en god och nära vård. Simrishamns sjukhus spelar en viktig roll då det förser stora delar av Sydöstskåne med sjukhusvård. Ett sjukhus i Simrishamn är en självklarhet för oss.

Det är också självklart att vi vill hitta den bästa aktören för att skapa en kvalitativ och långsiktig lösning för Simrishamns sjukhus. Istället för att låta prestige styra politiken och kräva att det ska drivas i egen regi har vi velat hitta en lösning som gynnar sydöstskåningen. Det är också därför hälso- och sjukvårdsnämnden genomför en ny upphandling.

Det som var tänkt att bli ett nytt avtal under föregående år föll på grund av för få anbud. Vi har därför beslutat om ett nytt förfrågningsunderlag som möter det vårdbehov som finns i de sydöstra delarna av Skåne – och ger patienterna en god och nära vård.

Socialdemokraterna menar att det förnyade förfrågningsunderlaget försämrar vårdutbudet för våra invånare i sydöst. Låt er inte förledas av Socialdemokraternas budskap.

Det handlar om ideologisk prestige, snarare än att värna sjukhuset. För vad de inte berättar är att vi har tagit fram flera alternativa lösningar som bättre matchar sydostskåningarnas behov.

Förslaget innebär delvis nya förutsättningar för den framtida leverantören. Det innebär ett ökat fokus på omhändertagande av äldre patienter. Vi inför även en ny endoskopimottagning.

Samtidigt justeras utbudet för gynekologi och öron-näsa-hals, där ambitionen är att fler vårdcentraler ska få möjlighet att ansöka om att få bedriva öron-nästa-hals-verksamhet såväl som gynekologi. Detta i syfte att avlasta sjukhusvården och lägga större fokus på utvecklingen av den nära vården – i Simrishamn och i Skåne.

Medan utbudet av sjukhusvård således delvis blir mindre, kommer primärvården istället få möjlighet att utöka sin verksamhet. Verksamhet ska alltså inte försvinna från Simrishamn, utan snarare förflyttas till andra delar av den lokala vården. Något som ligger i linje med den omställningsresa som just nu pågår inom hela sjukvården.

Istället för att se till att den goda verksamhet som bedrivs idag även ska kunna bedrivas i fortsättningen väljer Socialdemokraterna att bedriva ett politiskt spel – just för att det inte är ett offentligt sjukhus. Allians för Skåne väljer att fokusera på att föra politik optimerad utifrån sydostskåningens behov av vård. Oavsett driftsform.

Gilbert Tribo (L) Ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
Anna Mannfalk (M) 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Birte Sandberg (C) Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden
Per Einarsson (KD) Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Artikeln har också publicerats i Ystads Allehanda: 15/4