KRÖNIKA. Årets lite lugnare påsktakt har gett mig mycket tid till att fundera och reflektera. Över den extraordinära situation vår region, vårt land och vår värld befinner sig i och på alla de sätt vi arbetar för att möta de utmaningar som vi står inför. Som ordförande i primärvårdsnämnden är det föga förvånande att det är arbetet med den nära vården som särskilt fastnat i mina tankar.

Ibland känns det som att allt vi arbetar med kretsar kring den nära och tillgängliga vården. Men faktum är att den nära vårdens betydelse inte går att överdriva, särskilt inte i tider som dessa.

Nära vård handlar om varje skåning ska få en god vård, oavsett var i Skåne den är bosatt. Den handlar om att sjukvården ska utgå från patienten och inte tvärtom. Rent konkret innebär det att patienter ska kunna välja sin vård, att patienter ska erbjudas en personligt anpassad vård och att de ska kunna få tillgång till vård när de är i behov av det, oavsett när på dygnet eller när i veckan det är.

Tack vare vårt arbete med att utveckla den nära vården har en del av arbetet mot coronaspridningen också flutit på bättre än vad den annars hade gjort och på många sätt har man även kunnat minska risken för smittspridning. Patienter har till exempel möjlighet till digitala möten med KBT-terapeuter och ungdomar kan få digital kontakt med ungdomsmottagningarna via UM Online. Jag tror också vi alla vet vilken avgörande roll 1177 har spelat när det gäller snabb och korrekt informationsspridning.

Med snabba politiska beslut och en hårt arbetande förvaltning har vi har även lyckats få igång insatser som tidigare dröjt. Till exempel har vi idag nio mobila vårdteam som kör runt i Skåne för att ta prover på personer med misstänkt coronasmitta vid särskilda boenden. Team som också bidrar med kompetens och stöd till våra skånska kommuner. Därutöver har både ungdomsmottagningar och kvälls- och helgmottagningar förstärkt sina verksamheter med extra resurser.

De positiva effekterna av den nära vården sprider sig alltså som ringar på vattnet. Samtidigt har coronakrisen satt ljus på det faktum att arbetet med den nära vården måste växlas upp. Vi behöver fler digitala verktyg, fler mobila team och fler valmöjligheter i vården. Covid-19 har dock också visat oss att detta arbete är möjligt, så länge vi fattar rätt beslut.

Arbetet med covid-19 är kan ibland kännas överväldigande. Samtidigt har vi möjlighet att lära oss från allt det fantastiska arbete som nu görs. Kriser är dåliga men allt som kommer ur dem behöver inte vara det. Låt oss ta vara på de goda exempel vi nu kan se och låt oss ta dem med oss i vårt fortsatta arbete mot en nära vård för hela Skåne.

Birte Sandberg (C)
Ordförande i primärvårdsnämnden