Digitaliseringen är till stor hjälp i coronatider.

PSYKIATRI. Samtal via Skype eller under en promenad utomhus, mottagningstält och enskilda rum som kan hållas isolerade är några av åtgärderna som har vidtagits för att undvika att covid-19 sprids på psykiatrins mottagningar och avdelningar.

Än så länge vårdas endast ett par patienter som har covid-19 inom psykiatrin. Men verksamheten rustar nu för fullt för att kunna hantera ett eventuellt växande antal covid-smittade psykiatripatienter. Några exempel på åtgärder är tält utanför BUP-akuten, där barn och ungdomar som söker akut psykiatrisk vård och har symtom som kan vara covid-19 tas emot. Inne i tältet görs en första bedömning. På så sätt hålls viruset utanför den övriga verksamheten. Om de vårdsökande behöver läggas in finns enskilda rum som kan hållas isolerade från övriga rum och andra patienter så att inte smittan sprids. På andra håll har man inrett ambulansrummet till bedömningsrum och ibland har en del av akutmottagningen avsatts för att ta emot personer med symtom. Patienter med symtom som behöver läggas in testas för covid-19 och hålls avskilda i väntan på provresultat och om testet visar sig vara positivt.

– Vi vill helst kunna vårda våra patienter med covid-19 själva inom psykiatrins verksamheter, så länge de är i så pass gott skick att det är möjligt, eftersom personalen här känner till och kan hantera deras övriga problematik. Om de skulle vårdas på en annan avdelning behöver vår personal ändå finnas där som konsulter och då blir det en rörlighet med folk som inte är helt bra i dessa tider, säger Katarina Hartman, förvaltningschef.

Lediga platser

Psykiatrin befinner sig just nu i den unika situationen att man har mellan 20 och 25 lediga vårdplatser för första gången på länge. Det ger goda möjligheter att hantera patienter med covid-19. Om ett stort antal smittade behöver läggas in kan man vårda fler i samma rum.

Inom Rättspsykiatrin är det inte lika lätt. Där är alla platser fulla. Lösningen är att vara mycket restriktiva med permission. Besöksförbud råder sedan en tid inom psykiatrins alla enheter.

Covid-19 situationen har lett till att digitaliseringen tagit fart ordentligt. Många avstämningar och samtal med patienter sker via Skype eller telefon. Personalen är kreativ och hittar lösningar, ibland tar de emot sina besök utomhus och samtalar medan de promenerar. De mobila teamen har skyddsutrustning med sig som de klär på sig om de behöver gå in hemma hos en patient som har en infektion.

Omfördelning bland personal

Sjukskrivningarna bland personalen är för närvarande hög, mellan 10 och 11 procent. För att klara situationen sker en omfördelning av personal inom den öppna vården som har fått mindre att göra som en följd av corona-krisen till slutenvården. Det finns också tankar om att på frivillig basis utbilda och omfördela personal från habiliteringen eftersom en del av habiliteringens verksamheter inte kan fortgå i det rådande läget.

När det gäller hemarbete är man hittills lite försiktig och gör individuella bedömningar från fall till fall. Om alltför mycket personal gick hem skulle det ställa till problem för verksamheten.

– Det är viktigt och stärkande för både oss medarbetare och patienter att vi som är friska och krya är på arbetsplatsen för att upprätthålla en god och säker vård, fortsätter Katarina Hartman

Ordförande i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden Per Einarsson ger en eloge till personalen för deras arbete.

– Jag vill skicka ett stort tack till all personalen, för deras goda arbete, omsorg och uthållighet. Det är viktigt att vi kan utföra den vård som går att utföra och inte sätta oss ner och skylla allt på pandemin. Här kommer behövas många insatser och vi fortsätter att rusta för att möta de olika kriser som kommer i och ur detta.

Charlotte Neurén