CORONAKRISEN. Det skånska näringslivet befinner sig i en allvarlig situation. Coronakrisen intensifieras i Sverige och företagen får det allt tuffare. Under mars månad ökade antalet konkurser och varsel kraftigt i Skåne och trenden pekar fortsatt uppåt. Antalet nyarbetslösa i Skåne har under de senaste veckorna nästan fördubblats enligt statistik från Arbetsförmedlingen. För att mildra krisen och stötta de skånska företagen lanserade Region Skåne i tisdags ytterligt åtgärder.

Det finns många företag som har tvingats till permitteringar och varsel samtidigt som det finns företag som har ett ökat personalbehov. Företagsakuten som lanserades i mars kompletteras därför nu med en resursdelningstjänst där Region Skåne matchar företag som permitterar och varslar, med företag som är i behov av mer personal. Syftet är att man ska hjälpa företagen att hitta och stötta varandra i processen kring resursdelning.

– Företag i kris kan snabbt sänka sina kostnader genom att dela på resurser och låna ut sin övertaliga personal. Det företag som lånar in personal får samtidigt snabbt tillgång till kompetenta, tillfälliga medarbetare. Tillsammans med våra partners hjälper Region Skåne till med vad företagen behöver tänka på. Snart hoppas vi också hitta lösningar för att stärka företagens likviditet, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Antalet korttidspermitterade i Skåne är ännu inte känt men är något som kommer bli klargjort under denna månad när möjligheten att söka ersättning öppnar. För att bättre tillvarata permitterade anställdas tid är kompetensutveckling ett gott alternativ. Därför inför nu Region Skåne även en utbildningsplattform kallad Utbildningsakuten. Kompetensutveckling kan ses som en viktig och positiv kraft då näringslivets kompetensförsörjning är en avgörande tillväxtfråga på lång sikt.

– Utbudet av vidareutbildning är enormt och något svåröverblickbart. Därför har vi samlat kurser som är gratis, startar omgående och är relevanta för skånska företag och arbetstagare. Genom att satsa på kompetensutveckling kan Skåne och skånska företag komma tillbaka efter krisen med stärkt konkurrenskraft, säger Louise Eklund (L), förste vice ordförande i regionala utbildningsnämnden.

Felix Borrebaeck