KRÖNIKA. Det är mindre än en månad sedan jag skrev min förra krönika här. Då hade Skåne precis drabbats av sina första fall av Coronasmitta. Jag kunde då berätta att Region Skåne hade rivstartat för att möta hotet. Vi införde också bland annat tidigt besöksförbud i den skånska vården, stängde ner icke akut tandvård i folktandvården och ställde in föreställningarna på operan och dansteatern. Vilket förhoppningsvis vidragit till vår hittills något mildare smittspridning.

Hur månaden sedan dess har sett ut vet vi alla. Coronasmittan har dominerat inte bara inrikes och utrikes nyheter, utan också våra egna liv.
Vi har påmints om det vi lärde oss som barn att tvätta sig ordentligt och hosta i armvecket, det har väl allagjort förut men nu är det viktigare än någonsin. Vi har lärt oss nya regler, att hålla avstånd till exempel i kön när vi handlar livsmedel. Vi överväger noga alla utflykter och resor – är de nödvändiga eller inte? Tillsamman har vi ett ansvar.

Vi måste alla hjälpas åt att informera varandra och det upplever jag att vi gör.
Region Skåne har även tagit fram en barnanpassad version av Region Skånes 1177-kampanj #enkrampådistans där vi med hjälp av bilder på Tvättbjörnen, visar hur vi tillsammans kan minska smittspridningen av corona/covid-19.
Än så länge finns Tvättbjörnen-material enbart på svenska, men inom kort finns materialet även översatt till engelska, arabiska, somaliska och dari. Tvättbjörnen-materialet finns att ladda ned, både för digitala skärmar och för tryck (pdf), på samma sida som allt övrigt kampanjmaterial:
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/patientinformation/affisch/tillsammans-minskar-vi-smittspridningen—covid-19/?highlight=tvättbjörn

Den som vill ha dagliga uppdateringar från mig kan läsa dem på min facebooksida https://www.facebook.com/carljohan.sonesson.

Hittills har smittspridningen i Skåne varit mindre än på andra håll, inte minst jämfört med Stockholm och Mälardalen. Givetvis hoppas jag att det ska fortsätta att vara så, men vi kan ändå stå inför en topp de närmaste veckorna.

Då gäller det att klara den anstormningen. Och varje dag gör sjukvården i Region Skåne mer beredd att ta emot ett ökande antal sjuka. Intensivvården har stärkts. Vi skapar rutiner. Vi arbetar gemensamt med kommunerna och har i dag nio mobila team som bland annat stöttar äldreomsorgen i Skåne.

Allt detta hade inte kunnat gå utan stora och viktiga insatser av alla anställda på Region Skåne. Det gäller inte minst de som tar emot de Coronadrabbade: de inom ambulanssjukvård, mobila team, akutmottagningar, intensivvård, vårdavdelningar och provtagningstält. Men också alla andra som håller igång den skånska vården och kollektivtrafiken. Ni är alla värda ett stort tack.

Carl Johan Sonesson (M)
regionstyrelsens ordförande