DIGITALISERING. Coronaviruset har skapat stora effekter i vårt samhälle, inte minst kopplat till vårdbesök. Där primärvården bland annat är en stor del. Socialdemokraterna lade idag (8/4) ett initiativärende till primärvårdsnämnden där de vill undersöka om något av de befintliga systemen som finns kan användas för att öppna upp Primärvården Skåne Online igen. Ett verktyg som stängdes ner tidigare i år efter uppgifter om oegentligheter kring upphandlingen av det digitala systemet som bland annat låg bakom tjänsten.

– Jag blev lite förvånad när jag såg initiativärendet från Socialdemokraterna. En upphandling av ett verktyg som stöd för digitala möten pågår redan på koncernövergripande nivå. Det kommer att kunna vara till nytta för inte minst primärvården att kunna erbjuda digitala möten som komplement till de fysiska besöken som kanske inte är möjliga på samma sätt för att förhindra smittspridning, säger Birte Sandberg (C), ordförande i primärvårdsnämnden.

– Vad gäller upphandlade system så är det viktigt att vi håller oss till de ramar som avtalen möjliggör. Det är viktigt att den upphandlingen som nu har startat sker så snabbt som möjligt men alltid inom de gränser som lagstiftningen medger. Det är extremt viktigt att det blir rätt när man gör upphandlingar men också för att man ska kunna få en konstruktiv lösning på plats snabbt, säger Caroline Hedenström (M), förste vice ordförande i primärvårdsnämnden.

– Samtidigt är det också oerhört viktigt att vi avvaktar resultaten och slutsatserna från den externa granskning som PwC genomför, avslutar Birte Sandberg (C), ordförande i primärvårdsnämnden.

Jonna Svärd