KRÖNIKA. Det skånska näringslivet blöder idag på grund av Coronavirsuets utbredning. Människor undviker restauranger och caféer, vi vistas inte längre ute i samma utsträckning och vi konsumerar inte heller som vi brukar. När krisen är över, kommer vi behöva leva med de konsekvenser coronan har lämnat efter vad gäller vår ekonomi.

Tre branscher i Skåne är särskilt utsatta på grund av denna kris: tillverkningsindustrin, transportindustrin och besöksnäringen. Bara besöksnäringen sysselsätter 32 400 människor – och 14 000 personer arbetar i restaurangbranschen.

Regionala utvecklingsnämnden har nu skiftat fokus för att lyfta och rädda de företagare som kämpar för att överleva. Situationen är på många håll akut. Arbetsförmedlingen har registrerat över 13 000 personer som varslats om uppsägning i spåren av coronakrisen. Det är fler än under finanskrisen 2008. 

Regionala utvecklingsnämndens mål är att rädda så många arbetstillfällen som möjligt och förhindra att företag går i konkurs. För att underlätta för företag att ta del av statliga lån via Almi, kommer Region Skåne att satsa två miljoner kronor på personalförstärkning inom Almi. Tillsammans med bland andra Almi startar Region Skåne också en företagsakut, som första region i Sverige, dit företagare kan vända sig för att få råd och hjälp. Det är två exempel på vad vi kan göra från vårt håll i Region Skåne.

När det värsta är över och vi återgår till det normala måste vi även vara vaksamma på vår utrikespolitik. Att köpa svenska bolag har aldrig varit billigare för utländska investerare.  Kronan har under en följd av år tappat 40 procent mot dollarn och nu har coronakrisen fått börsen att rasa kraftigt.

Ett särskilt vaksamt öga bör hållas på Kina. Vi har de senaste åren sett hur den kinesiska staten genom infrastrukturprojekt och köp av företag samt investeringslån och bistånd skapat sig ett växande inflytande över länders samhällsutveckling och näringsliv. Kinas kommunistparti har markerat att landet går in i ny era med mycket större internationella ambitioner. Det är en ambition som vi märker av i både Skåne och Sverige. Om Kina och andra länder med särskilda intressen får en större påverkansmöjlighet i Sverige kommer vi inte kunna vara lika självständiga som vi har varit. Vi behöver införa hårdare kontroll av vem som får köpa strategiskt viktiga företag och granska upphandlingar som berör drift av kritisk infrastruktur.

Vi måste höja ambitionerna för Sverige att kunna försvara sig samtidigt som vi ökar vår frihandel. Medan världen har blivit mer osäker och odemokratiska stater rustat upp, halkar Sverige efter. Den utvecklingen behöver vi vända.

Coronakrisen visar tydligt vilka utmaningar som väntar framöver. Vi går igenom detta tillsammans. Nu håller vi ihop och håller avstånd så länge.

Louise Eklund (L)
regionråd och vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.