CORONAKRISEN. Smittspridningen av Coronaviruset är nu ett samhällsproblem som påverkar allt och alla. Förutom att åsamka mycket mänskligt lidande så slår det hårt mot näringslivet. Drastiskt minskade intäkter och likviditetsproblem är något som verkar bli allt vanligare och näringslivet befarar en stundande konkursvåg.

Den 25 mars så släppte Sydsvenska Industri- och Handelskammaren en uppföljningsrapport på deras tidigare undersökning om hur de sydsvenska företagen och näringslivet påverkas av Coronakrisen. Rapporten visar på en allmänt negativ utveckling för företag när det kommer områden såsom personalfrågor, likviditet samt efterfrågan på produkter.

Ordförande i regionala utvecklingsnämnden Anna Jähnke (M) sammanfattar situationen så här:

– De skånska företagarna och företagen blöder i delar av Skåne. De har drabbats hårt och väldigt snabbt i den kris vi ser nu. Dessa företag påverkas tidigt i krisförloppet och kan förväntas ha en besvärlig utveckling under en längre tid. Samtidigt vet vi ännu inte hur brett denna kris kommer slå på näringslivet, så småningom kommer de negativa effekterna även att sprida sig till andra sektorer.

För att mildra den skada som det skånska näringslivet redan drabbats av och för att möta den förvärrande situation som de troligen kommer att drabbas ännu hårdare av så lanserade den regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne en rad åtgärder vid en presskonferens den 24:e mars. Bland de viktigaste åtgärder som presenterades fanns ett beslut att Region Skåne stärker Almi genom att skjuta till två miljoner kronor. Dessa medel ska användas för extra personal så att Almi snabbt och kraftfullt ska kunna öka sin utlåning till företag. Det är också en summa som också matchas av Almi nationellt.

Anna Jähnke beskriver Region Skånes tillökning av medel så här:

– Läget är kritiskt. Region Skånes fokus är därför att hjälpa Skånes företag att klara denna tuffa tid och säkra så många arbetstillfällen som möjligt. Vi räknar med att denna insats kommer öka utlåningen från 270 mkr till ca 600 mkr i Skåne 2020. Region Skåne tar sitt ansvar som ägare för Almi Skåne och personella resurser ska inte vara ett hinder, varken nu eller framåt.

Satsningen kommer även stärka upp Almi Skånes finansiella rådgivning samt kunna ge anstånd med amortering hos de som redan har lån hos Almi. Region Skåne öppnar också en stödlinje dit små- och medelstora företag som har svårt att tolka de nationella krispaketen kan vända sig. Denna stödlinje kallad ”Företagsakuten” kommer bland annat att besvara frågor om finansiellt stöd såsom hur man praktiskt ska göra för att exempelvis få tillgång till krediter, anstånd med att betala skatt samt korttidspermittering. Satsningen genomförs tillsammans med Almi, Invest in Skåne, Tourism in Skåne och Innovation Skåne.

Andra sätt som man kan mildra krisen och den situation som riskerar att förvärras är genom att tillgodose behovet av kompetensutveckling. Detta belyser Louise Eklund (L), förste vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden:

– I det allvarliga läge vi befinner oss i ser vi ett stort behov av att koordinera våra insatser, speciellt mot de skåningar som blivit korttidspermitterade eller varslade, bland annat genom kompetensutveckling för att företag ska kunna stå starka när det vänder. Vi ser nu på åtgärder för att stärka kompetensförsörjningen i Skåne tillsammans med våra samverkansparter för att företag ska kunna stå starka när det vänder. Vi har även börjat se över hur vi kan styra om mer EU-medel mot detta område.

Felix Borrebaeck