ÖRESUND. Under pågående pandemi drabbas gränsregioner, som den vid Öresund, lite mer än övriga landet eftersom insatserna mot smittspridningen främst är nationella.

Detta har de nordiska samarbetsministrarna uppmärksammat. De ser därför till att via Nordiska rådet hålla sig informerade om utvecklingen mellan de nordiska ländernas gränser. Socialförsäkringstillhörigheten vid hemarbete löstes tillfälligt i förra veckan. Därmed var det mest aktuella problemet för Öresundspendlarna under coronakrisen utrett. Men det handlar också om frågor som beskattning och vilka pendlare och företag som omfattas av ländernas nya regelverk och stöd vid korttidspermitteringar.

– Vi tycker att det är viktigt att kunna förmedla vad konsekvenserna blir för folk som lever och verkar i en gränsregion och som ska förhålla sig till två länders nationella restriktioner, säger Claes Håkansson, seniorrådgivare på Nordiska ministerrådet och teamledare för Gränshinderrådet, till News Øresund.

Norden ska vara världens mest integrerade region om bara tio år, år 2030. Ska det målet klaras är det viktigt att coronapandemin hanteras också gränsöverskridande.

Jonas Duveborn