KRÖNIKA. Det rådande läget i Skåne, Sverige och världen påverkar givetvis vår vardag. Fysiska möten har blivit digitala, mycket har fått ställas in och samtidigt som kalendern blir allt tommare fylls den ändå på med täta avstämningar om hur situationen ser ut för dagen. Tyvärr kan jag inte träffa de skånska kommunerna på alla de möten som vi har gemensamt för att utveckla kollektivtrafiken. Samtidigt blir min kontakt med kollegorna i andra regioner tätare.

Omställningen påverkar alla. Skåningarnas resande med kollektivtrafiken har minskat kraftigt, dels på grund av den stängda danska gränsen, men det påverkas givetvis också av att allt fler håller sig hemma för att minska risken för smittspridning. Jag vet att Skånetrafiken jobbar intensivt med att hitta lösningar för att påverkan ska bli så liten som möjligt på enskilda skåningars möjlighet att resa, för våra trafikoperatörer och för de intäkter som ska finansiera framtida satsningar på ny trafik. Dagligen tittar man på hur tidtabellen kan se ut för att fungera när många bussförare är sjuka och hur våra resenärer kan erbjudas alternativa biljettlösningar.

Skånetrafikens serviceresor, som består av färdtjänst och sjukresor, har vidtagit några viktiga åtgärder för att minska risken för smittspridning och belastning i sjukvården. Om man reser med färdtjänst eller sjukresor är det nämligen helt naturligt att också tillhöra en eller flera riskgrupper som kan drabbas hårt av covid-19.

Sedan förra veckan är målsättningen att alla resor ska utföras som ensamresor, vilket innebär att resenärer slipper dela fordon med varandra som man gör i vanliga fall. På så sätt minskar risken för smittspridning mellan resenärer och förarnas arbetsmiljö förbättras.

Samtidigt införs också sjukresor för drive-in-provtagning. Det innebär att sjukvårdspersonal kommer ut till bilen och genomför provtagning i fordonet. Då kan kunden åka direkt hem efter provtagningen och slipper lämna bilen för att gå in på sjukhuset eller vårdcentralen. Samtidigt som kunden slipper vistas i väntrum i onödan kan provtagningen ta mindre resurser i anspråk än vanligt.

Jag är imponerad över hur snabbfotade Skånetrafiken är och hur man löser svåra problem varje dag. Den situation som råder nu tvingar såväl individer som företag och organisationer att tänka nytt och vara kreativa. Förhoppningsvis leder denna pandemi till att nya idéer kan fortsätta utvecklas och kanske till och med bli permanenta i resan mot en bättre kollektivtrafik. Resan går bara lite snabbare än vanligt just nu.

Carina Zachau (M)
regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden