EKONOMI. Den 25 mars valde sjukhusstyrelsen Ängelholm att lyfta bort ärendet om åtgärder för budget i balans och bordlade det till sammankomsten i juni. Detta eftersom det inte fanns tillräckligt med tid för att bereda ärendet och säkerställa att de satsningar som görs är effektiva.

– Det finns en oerhört stor vikt att vi signalera enighet i politiken. Likaså måste vi effektivt arbeta fram de åtgärder som krävs för att vårda våra medborgare. Genom att flytta ärendet framåt ökar vi möjligheterna att göra bästa satsningar möjliga för att stärka sjukhuset, säger Maria Berglund (KD), ordförande i Ängelholms sjukhusstyrelse.

– Det är viktigt att vi försöker göra vårt yttersta för att få en ekonomi i balans. Vi ser dock stora risker med att i rådande läge, införa åtgärder som förflyttar personalens uppmärksamhet från Coronakrisen, säger Lars-Göran Wiberg (C), vice ordförande i Ängelholms sjukhusstyrelse.

– Vi vill göra det som är rätt gentemot medborgarna och personalen. Genom att lyfta det till sammanträdet i juni får vi mer tid att förankra ärendet och analysera hur Coronasituationen utvecklas, säger Mats Sander (M), ledamot i Ängelholms sjukhusstyrelse.

– Trygghet och samspel är viktigt för att förmedla förtroende. Nu lägger vi fullfokus på att stötta personalen och förbereder oss för att minimera ett ohållbart tryck på sjukhuset, säger Åsa Holmén (L), ersättare i Ängelholms sjukhusstyrelse.

Simon Berneblad