DRIVE-IN. Skånetrafikens serviceresor, som består av sjukresor och färdtjänst, har vidtagit ett antal åtgärder för att minska risken för smittspridning i verksamheten. Många av de som reser med serviceresor tillhör riskgrupper och måste kunna ta sig till sjukhus eller vårdcentral på ett tryggt och säkert sätt med minimal risk för smitta.

Normalt utförs serviceresor genom att två eller flera kunder reser tillsammans, för att uppnå en mer effektiv service till skåningarna. Nu är målsättningen istället att samtliga kunder ska resa ensamma för att minska risken för smittspridning och för att värna om förarnas arbetsmiljö. Beslutet gäller från denna vecka till och med den 25 april, men kan komma att förlängas.

Läs gärna mer om införandet av ensamresor här: https://www.mynewsdesk.com/se/skanetrafiken/pressreleases/skaanetrafikens-serviceresor-infoer-ensamresor-foer-att-minska-risken-foer-smittspridning-2985369

Skånetrafiken inför också sjukresor för drive-in-provtagning, som innebär att sjukvårdspersonal kommer ut till bilen och genomför provtagning i fordonet. Sedan kan kunden åka hem igen och behöver inte lämna bilen och gå in på sjukhuset eller vårdcentralen. Syftet är att serviceresors kunder, som ofta ingår i riskgrupper, inte ska behöva vistas i väntrum i onödan och ta sjukvårdens resurser i anspråk mer än nödvändigt. Rutinerna har tagits fram tillsammans med Ängelholms sjukhus men erbjuds i hela Skåne.

Läs gärna mer om drive-in-provtagning här: https://www.mynewsdesk.com/se/skanetrafiken/pressreleases/skaanetrafiken-infoer-sjukresor-foer-drive-in-provtagning-2986013

Helena Nanne