SJUKVÅRD. Prostatacancer är en av de mest förekommande cancerformen för män i Sverige. Därför presenterade alliansen ett förslag om detta under föregående år, men som fördröjdes då även Västra Götalandsregionen skulle ansluta till satsningen. Med anledning av den pågående pandemin med covid-19 föreslår därför Allians för Skåne att förslaget om att införa organiserad PSA-testning skjuts upp.

– Vården står inför stora utmaningar, där situationen utvecklas timme för timme och där vi inte helt riktigt kan förutse alla scenarion. Vi behöver därför se till så att vården får rätt verktyg, men också rätt förutsättningar för att prioritera det extraordinära läget som vården står inför. Det är givetvis mycket tråkigt att vi behöver skjuta på förslaget, jag är övertygad om att det hade varit till en hjälp för många män och där vi i ett tidigare läge skulle kunna fånga upp symptom och se till att männen får rätt vård i rätt tid. Men samtidigt måste vi ge vården det andrum som de behöver för att prioritera det extraordinära läge som vi befinner oss i. Därför föreslår vi att skjuter på förslaget, säger Gilbert Tribo (L), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Totalt berör detta 2 000 män i åldern 50 till 70 år som skulle valts ut slumpmässigt och därmed kallas till provtagning.

– Det är många män som lever med en odiagnostiserad prostatacancer, vilket är mycket bekymmersamt. Med vårt förslag skulle vi kunna få en tydligare bild över hur många män det är som berörs, i ett tidigare skede och därmed kunna arbeta mer förebyggande. Men vi befinner oss i ett läge där vården behöver prioritera om i sin helhet och därför föreslår vi att förslaget skjuts upp och vi ser givetvis fram emot att återkomma med detta förslag efter sommaren, avslutar Anna Mannfalk (M), regionråd och 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Amir Jawad