SJÄLVTEST. Det finns många olika informationskanaler för den som söker information kopplad till covid-19. Att då hålla sig till etablerade och trovärdiga kanaler är a och o.

En av dessa är 1177.se. Där får du inte enbart aktuell information om läget i Skåne, utan har också möjlighet att göra en självskattning om du tror att du har fått coronaviruset. Efter att du har svarat på några korta frågor får du en rekommendation om du ska ägna dig åt egenvård eller om det kan vara läge att kontakta vården.

1177 är en bra informationssida i alla lägen, även när det inte är coronakris.

Jonas Duveborn