KRÖNIKA. Man säger ibland att kriser tar fram det sämsta i människor. Och visst har vi sett exempel på det den senaste tiden. Bland annat hur en äldre kvinna lurades på 140 000 av sina besparingar i en coronabluff. Eller hur vice partiledaren för högerextrema Alternativ för Sverige passar på att sko sig på rädslan genom att sälja munskydd för cirka 10 gånger inköpspriset.

Men det som slår mig, är framför allt hur kriser kan ta fram det bästa i människor. Initiativen och engagemanget för att hjälpa till har varit överväldigande. Några axplock från mitt flöde:

  • Tobias Johnsson, filialchef för Beijer Byggmaterial i Västerås som ger bort över 1 000 engångshandskar.
  • Kända svenskar med invandrarbakgrund som lägger ut videoklipp på tellcorona.com för att nå de grupper i Sverige som vanligtvis inte nås av svenska medier, myndigheternas rekommendationer och regeringsbeslut.
  • Absolut som erbjuder sig att tillverka handsprit; Stockholms universitet är redan igång och har hittills levererat 300 liter handsprit till Danderyds sjukhus.
  • Såväl enskilda medborgare som frivilligorganisationer och kommuner som erbjuder äldre hjälp med att handla.
  • De många uppmaningarna och konkreta exemplen på att stödja det lokala näringslivet, inte minst restaurang- och besöksnäringen.

Det inger hopp – och det är just hopp vi behöver. Hopp och uthållighet.

Vi kommer att se förändringar under åratal framöver, långt efter att själva viruset har slagits tillbaka. Hur den skånska vården organiseras, vårt förhållningssätt till beredskap och självförsörjningsgrad, hur vi stöttar arbetslösa och företag – kort och gott; hur vi bygger ett än mer robust och hållbart Skåne tillsammans.

Det kommer inte att bli lätta avväganden. Men ingen har sagt att det kommer att bli – eller ska vara – lätt. Jag tror benhårt på vikten av politiker som står upp som ledare även när det blåser hårt. Det gör demokratin starkare och mer stabil.

Vi kommer att klara det. Både den mer akuta krisen, men också dess efterdyningar. För det krävs inte minst hårt arbete, men också en tro på att vi tillsammans kan skapa ett Skåne där vi håller ihop och hjälper varandra.

Om vi väljer att ta fram det bästa i oss själva.

Annette Linander (C)
regionråd med särskilt ansvar för digitalisering