KRÖNIKA. Coronakrisen är nu ett faktum i Sverige. Människor är oroliga och saker som annars inte hade varit tänkbara är plötsligt verklighet. Detta gäller även för de skånska företagen och den svåra ekonomiska situation som de står inför. Jag vill dock understryka att ni företagare inte står ensamma. Vi är många som är beredda att kavla upp ärmarna för att hjälpa till, allt ifrån det offentliga till enskilda medborgare. Genom att fortsätta handla lokalt kan vi alla bidra till att företagare klarar krisen.

Vi som arbetar med regional utveckling i Region Skåne arbetar för högtryck med att hjälpa det skånska näringslivet och att försöka mildra krisen så mycket vi kan. Det finns en hel del som vi kan göra nu, men sviterna efter Coronakrisen kommer att påverka det skånska näringslivet en lång tid framöver. Därför måste vi titta på både kortsiktiga och långsiktiga insatser.

Det stora problemet är främst bristen på likviditet. När anställda och kunder måste stanna hemma för att de sätts i karantän reduceras företagens intäkter och de riskerar att gå i konkurs. Det är ett stort problem, att i grunden livskraftiga företag påverkas negativt och tvingas slå igen på grund av den extraordinära omständighet som vi befinner oss i. Branscher som drabbats hårt i dagsläget är besöksnäringen, resebranschen samt hotell- och restaurangbranschen men även nystartade företag som oftast är likviditetsvaga har det mycket tufft.

Sydsvenska industri- och handelskammaren har släppt en rapport (13/3) om hur viruset påverkar de skånska företagen. Rapporten ger en fingervisning om det svåra läge som vi står inför, vilka problem som drabbar företagen samt de åtgärder som de vidtagit. Rapporten visar att 25 procent av företagen kan drabbas av likviditetsproblem under detta år samtidigt som 30 procent upplever att de har en lägre efterfrågan på sina produkter än vanligt. 60 procent av företagen har begränsat sina fysiska möten och en lika stor andel har uppmanat sina anställda att arbeta hemma.

Vi som politiker har ett ansvar att stötta näringslivet, från regionala utvecklingsnämnden kan vi komplettera de statliga åtgärderna och försöka nå en ännu större krets företagare i Skåne.

Samverkan med staten är viktig, bland annat inom Almi Företagspartner och dess skånska del. Regeringen har medgivit Almi möjligheten att öka utlåningen till sammanlagt 1,5 miljarder kronor för att stötta företag i trångmål. Vi har därför tagit beslut om att matcha denna satsning och avsätta två miljoner kronor i ett extrainsatt stöd till Almi Företagspartner Skåne.

Genom att prata med skånska företagare får vi en bättre bild av hur de upplever sin situation. Det ger också oss bättre förutsättningar att fatta rätt beslut om åtgärder som kan stötta dem i de svårigheter de står inför. Vi kommer inom kort att följa upp detta första beslut med ett större paket som ska stötta det regionala näringslivet både på kort och lång sikt.

Anna Jähnke (M)
regionråd och ordförande för regionala utvecklingsnämnden