CORONAKRISEN. Regionala utvecklingsnämnden har tagit beslut om att öka stödet till företag som hamnat i trångmål under den pågående krisen. Presidiet i regionala utvecklingsnämnden har därför gjort följande uttalande:

Coronakrisen och den sänkta ekonomiska aktiviteten i samband med pandemin slår hårt mot de skånska företagen. Inte minst för mindre och medelstora företag kan situationen snabbt bli kritisk.

Krisen riskerar stora värden. I grunden livskraftiga företag kan slås ut, många anställda kan förlora arbetet och näringslivet kan förlora erfarenhet och kompetens. Svaga företag gör det svårare att snabbt investera när vi kommit igenom krisen.

En rapport från Sydsvenska Industri- och Handelskammaren visar att redan nu har 43 procent av importföretaget har fått någon vara försenad från utländska leverantörer. 30 procent upplever lägre efterfrågan än vanligt och 25 procent uppger att de kan drabbas av likviditetsproblem under 2020.

 – Region Skåne kommer därför att prioritera Coronakrisen i arbetet med den regionala utvecklingen, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Skåne. Vi vill göra allt för att lindra effekterna av krisen. Vi har talat med skånska företagare och lyssnat till dem.

– Det är ytterst viktigt att värna nystartade och växande företag, säger Louise Eklund (L), förste vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden. De mest innovativa och lovande företagsidéerna är redan i normalfallet unga och likviditetssvaga företag. Dagens kris kan slå hårt mot dem.

 Det är viktigt att värna den stora del av arbetsmarknaden i Skåne som små- och medelstora företag utgör, säger Yvonne Augustin (S), andre vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

I arbetet samverkar Skåne med staten, bland annat inom Almi Företagspartner och dess skånska del. Regeringen har nu medgivit Almi öka sammanlagt 1,5 miljarder i utlåning just för att stötta upp företag i trångmål. Detta gäller då även Skåne och Region Skåne kommer att förstärka detta initiativ.

– Vi har därför nu tagit beslut att matcha den satsningen och avsätta två miljoner kronor i ett extrainsatt stöd till Almi Företagspartner Skåne, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala ordförandenämnden i Skåne. Vi kommer inom kort att följa upp detta första beslut med ett större paket som ska stötta det regionala näringslivet både på kort och lång sikt.

Peter J Olsson