COVID-19. Världshälsoorganisationen, WHO, har meddelat att vi nu har en pandemi, vilket är första gången sedan 2009 då svininfluensan grasserade. I Sverige råder förbud mot att samla fler än 500 människor vid ett och samma tillfälle. Och det konstateras allt fler fall av covid-19 i Skåne.

I Region Skåne beslöt regiondirektör Alf Jönsson i tisdags (10/3) om att alla anställda ska vara mycket restriktiva avseende:

  • Möten och resor som inte är absolut nödvändiga. Olika former av distansmöten kan med fördel användas.
  • Deltagande i utbildningar och konferenser. Såväl externa som interna aktiviteter och evenemang bör senareläggas där så är möjligt.
  • Verksamhetsbesök.

I linje med detta har även den politiska organisationen rekommenderat användande av digitala lösningar för informella möten och beredningssammanträden. Vad gäller formella beslutssammanträden gäller att dessa inte får hållas digitalt. Under veckan har beslut tagits om att några nämndsammanträden ställs in eller flyttas, då antalet ärenden också är begränsat.

Sedan i torsdags (12/3) gäller besöksförbud för anhöriga till patienter på vårdavdelningar eller mottagningar. Drop-in mottagningar på vårdcentralerna har stängts, endast bokade besök tas emot.

Samma dag beslöt Region Skåne Holding AB att med omedelbar verkan och tills vidare ställa in alla föreställningar på Malmö Opera och Skånes Dansteater.

– Region Skåne måste ta sitt ansvar i den rådande situationen, säger Holdingbolagets ordförande Lars-Ingvar Ljungman (M). Vi kan inte riskera att publika evenemang bidrar till att öka belastningen i hälso- och sjukvården.

Region Skåne publicerar varje vardag klockan 11 en pressbulletin med uppdaterad information om covid-19 – samt vid behov under helger. Där listas antalet konstaterade fall.

Folkhälsomyndighetens webbplats kan man läsa om de nationella rekommendationer som finns gällande hanteringen av covid-19. Där finns också aktuella lägesbilder och riskbedömningar.

Jonas Duveborn