KRÖNIKA. Redan på 1800-talet uttalade biskop Esaias Tegnér sina klassiska ord om ”freden, vaccinet och potäterna” som orsak till det växande antalet svenskar. I dag är det nog inte många som skulle uttrycka sig på det sättet. Det gör inte uttrycket mindre sant, utan beror snarare på att de flesta tar frånvaron av krig och svält för givet. Tyvärr har allt fler börjat göra likadant med frånvaron av sjukdomar.

Många av de sjukdomar som för drygt hundra år sedan skördade tusentals offer har i dag mer eller mindre försvunnit från vårt land. Det kan vi tacka det allmänna vaccinationsprogrammet för, som infördes i Sverige på 1900-talet.

Därför blir jag orolig när felaktig information sprids om vaccinernas syften och effekt, och om det verkligen gör en skillnad för barnen. En vanlig myt som ofta hörs är att influensavaccin bryter ner immunförsvaret. Enligt både läkare och Folkhälsomyndigheten så är det precis tvärtom. Vaccin mot till exempel influensa stärker immunförsvaret så att den som vaccinerats bättre klarar ett angrepp.

Världshälsoorganisationen, WHO, framför att vaccinering är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att förebygga sjukdom och förhindrar för närvarande två-tre miljoner dödsfall per år, ytterligare 1,5 miljoner dödsfall skulle enligt WHO:s beräkningar kunna förebyggas genom ökad täckning av de existerande vaccinationsprogrammen.

I en tid där populism frodas och motstånd växer mot vaccination är det märkligt att regeringen inte valt att agera i denna viktiga fråga. Det växande vaccinationsmotståndet måste motverkas genom en ökad kunskap, där har vi som individer en stor hemläxa att göra.

Det är av vikt när vården står inför stora utmaningar och behovet av vård blir allt större. Det är där de förebyggande insatserna kan ge som störst effekt för skattebetalarnas pengar.

Därför bör vi vaccinera mera.

Gilbert Tribo (L)
regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden