STRÖVOMRÅDE. Skånska landskap fick förmånen att besöka ytterligare ett av Skånes strövområden och denna gång gick turen till Djurholmens strövområde. Ett strövområde där tystnaden är det som hörs mest. Strövområdet ligger på Hallandsåsens södra branter och ligger avskilt och stilla. Under sin vandring får man uppleva en väldig mosse, en ravin med små vattenfall och omväxlande bok- och barrskog.

För oss i styrelsen är det viktigt att få uppleva strövområden i verkliga livet och under vårt möte och vandring fick vi information om hur skogen sköts och vilka utmaningar och möjligheter som finns för strövområdet framöver. Skånska landskaps 19 strövområden är väl spridda över hela Skåne, vilket ger många människor möjlighet att komma ut i naturen och uppleva Skånes skiftande natur. Våra strövområden och dess utveckling är en viktig del i folkhälsoarbetet och är mycket positiva för de satsningar som görs för att fler ska få uppleva naturen. En annan viktig del för styrelsen är att vara insatta i hur stiftelserna bedriver ett modernt och hållbart skogsbruk. Vi ser att skogens roll för att nå klimatmålen blir allt viktigare. Dels genom att fossilfritt bränsle kan framställas ur skogsprodukter men även skogsproduktionen som binder betydande mängder kol.

Under mötets gång fick styrelsen även ta del av årsredovisningarna som gav oss en bra bild av verksamhetens bredd; med både skogsbruk, naturvård, utomhuspedagogik, utställningar på Fulltofta Naturcentrum och aktiviteter så som till exempel guidade vandringar i strövområden. Just utomhuspedagogiken är ett sätt att tidigt väcka intresse för naturen hos barn och unga. I fjol deltog 29 av våra 33 skånska kommuner i de satsningar som gjordes från stiftelsens sida och totalt 5031 skolelever i åldrarna 6 -11 år fick kunskap och positiva upplevelser av och i naturen. Det har även funnits arrangerade aktiviteter under skollov och helger för att ytterligare locka ut barnen till mer och fler naturupplevelser på egen hand och med hela familjen. Ett lyckat projekt för att väcka ett större intresse för våra strövområden var fjolårets succé med att ”Hela Skåne sover ute”, som kommer tillbaka nu under våren.  Vilket vi är mycket glada för! Den övergripande tanken med projektet är att få fler att upptäcka naturen och locka även de som kanske inte tidigare vågat eller kunnat ta sig ut för att uppleva friluftsliv. ”Hela Skåne sover ute” arrangeras den 27 april till 3 maj och är ett samarbete mellan Stiftelsen Skånska Landskap, Naturum Skrylle, Söderåsen Naturum och Naturskolan Lund för att inspirera till mer uteliv i den egna närmiljön. Följ gärna Skånska landskap och ta del av vårprogrammet och ge er ut i vår skånska natur.

Camilla Andersson