KRÖNIKA. Klockan närmar sig tio på kvällen och jag tittar på min stegräknare. 5476 steg. Igår blev det drygt 4000. Ganska långt ifrån de rekommenderade 10 000 stegen om dagen. Jag funderar på om jag kommit upp i 500 gram frukt och grönt idag och om jag egentligen inte borde ha tagit några varv till i simbassängen. Nåväl, jag röker ju åtminstone inte, tänker jag.

De flesta av oss är medvetna om vad vi på ett ungefär behöver göra för att leva ett hälsosamt liv. Ändå är det få av oss som i vardagen verkligen efterlever de råd forskare, myndigheter och experter ger oss. Kanske tänker vi att det inte är så illa, kanske att vi ska ta tag i det om några månader när jobbet lugnat ner sig eller kanske att det helt enkelt kunde varit värre.

Varje år dör mer än 30 000 svenskar av hjärt- och kärlsjukdomar. Forskning visar att drygt 90 procent av dessa hade kunnat förhindras genom ändrade levnadsvanor. Forskningen visar också att hälsa delvis har blivit en klassfråga. Vissa demografiska grupper tenderar att i högre grad lida av övervikt, alkoholproblem och andra livsstilsrelaterade sjukdomar.

För Centerpartiet är jämlik hälsa en viktig fråga. Hälsa ska aldrig vara en fråga om vem man är, vilken bakgrund man har eller hur ens ekonomiska situation ser ut. Det är upp till oss i politiken att se till att de skillnader som finns jämnas ut och 2017 lade Centerpartiet därför fram en motion om riktade hälsosamtal. Dåvarande styre ansåg motionen besvarad men det var först efter att Allians för Skåne tog över styret som arbetet sattes igång. I höst inleds ett pilotprojekt med hälsosamtal på elva utvalda vårdcentraler i regionen.

Riktade hälsosamtal är ett sätt för primärvården att arbeta preventivt. Personer i en på förhand bestämd åldersgrupp får möjlighet att tillsammans med sjukvården se över sitt hälsotillstånd. Målet är att skapa medvetenhet hos oss människor och genom att uppmärksamma oss på våra levnadsvanor kunna identifiera riskfaktorer såväl som hälsosamma vanor.

Riktade hälsosamtal finns redan i flera andra regioner. Där har man kunnat se goda resultat, både ur ett folkhälsoperspektiv och ur ett samhällsekonomiskt. Även forskningen visar på att man genom kunskapsspridning och stöd till förändring har lyckats skapa goda förutsättningar att förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar.

Centerpartiets målsättning är att alla 40-åringar i Region Skåne inom kort ska erbjudas riktade hälsosamtal. Därefter väntar förhoppningsvis 50-åringarna och slutligen 60-åringarna. Faller projektet ut väl kan liknande samtal komma att införas för exempelvis elever eller för nyblivna föräldrar.

Att bryta vanor eller att skapa sig nya kan vara svårt. Att skapa en ökad medvetenhet kring sin egen individuella situation kan vara ett gott incitament att påbörja den förändringen. För egen del blir det ett extra besök på Österlenbadet i Tomelilla imorgon.  

Birte Sandberg (C)
regionråd och primärvårdsnämndens ordförande