DEBATT. I Sverige förväntar vi oss en jämlik vård, men alldeles för ofta kan vi konstatera att så inte är fallet. Trygghet är och ska vara a och o när man ska föda barn. Tilliten till den egna kroppen och personalen får kvinnan att slappna av och förlossningen blir lättare. Tyvärr kan vi nästan dagligen läsa om berättelser där kvinnors graviditet och födslar går från att vara det finaste man kan vara med om till livslånga trauman och oåterkalleliga skador både fysiskt och psykiskt. Det kan vidare finnas en försiktighet bland vårdpersonal att prata om förlossningsskador, för att undvika att blivande föräldrar ska bli rädda för att bli gravida och föda barn. Därför behövs nu en uppdaterad diskussion när det gäller att prioritera kvinnors rätt till självbestämmande inom förlossningsvården.

Symtom som förknippas med barnafödande har dessvärre under alldeles för lång tid betraktats som något normalt som många kvinnor förväntats leva med. Varför är det så att skador som förknippas med barnafödande något som kvinnor förväntas leva med? När myndigheten Sveriges beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 2016 gjorde en genomgång av kunskapsläget om förlossningsskador var resultatet dystert. Inom de flesta områden, vare sig det gällde bristningar, inkontinens eller kvarvarande problem med smärta saknades vetenskapligt belagd kunskap. 

Att föda barn ska vara ett positivt minne för livet, därför lyfts nu frågan om att prioritera kvinnors rätt till självbestämmande inom förlossningsvården. Vi måste lyssna mer och bättre för att få en förlossningsvård i framkant och i takt med tiden. Det måste vara rimligt att ge blivande föräldrar i samråd med vården den förlossningsmetod som är bäst för varje individ. Redan idag har vi lagstiftning som skulle kunna användas för att utveckla och förbättra förlossningsvården för alla kvinnor. Till exempel går det att läsa i patientlagens 7:e kapitel §1; ”När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska patienten få möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar”.

Varför har vi då inte kommit längre inom förlossningsvården 2020?  Jag anser att patientlagen inte efterlevs inom förlossningsvården och det är ytterligare ett skäl varför vi måste fundera, diskutera och framförallt förbättra den svenska förlossningsvården. När varannan vaginal förlossning leder till skador och var tjugonde kvinna får allvarliga bristningar måste vi våga ta diskussionen och fundera på hur vi kan minska lidandet och livslånga trauman. Men dessvärre ökar siffrorna och de allvarliga konsekvenserna blir fler för födande kvinnor. Dessutom är mörkertalet stort och kvinnor som lider i det tysta är okänt. Att vara gravid och föda barn ska inte vara ett trauma, som ger fysiska och psykiska men för livet. Istället ska man känna sig trygg när inför och under förlossningen.

Därför föreslår jag en uppdaterad diskussion när det gäller att prioritera kvinnors rätt till självbestämmande inom förlossningsvården.

Matilda Malmgren (M)
ordförande i patientnämnden

Artikeln har också publicerats i Kristianstadsbladet (8/3)