DEBATT. För Centerpartiet i Skåne är det självklart: vi behöver ett kommunalt veto mot prospektering i alunskiffer och markägarnas rättigheter måste stärkas. I Hörby pågår provborrningarna och på Österlen kryper de allt närmare. Varje borrhål som görs mot en markägares eller kommuns vilja är oacceptabelt.

Minerallagen som ger gruvprospektörer frikort framför kultur- och miljövärden, markägare och befintliga näringar är varken anpassad för den tid vi lever i nu eller olika platsers skiftande förutsättningar för gruvdrift. Minerallagen andas 1600-tal och är i behov av modernisering.

Frågan har väckt ett stort engagemang från olika organisationer. Det är bra, vi måste alla hjälpas åt att få till en ändring. På Centerpartiets förslag i Region Skåne har en enig regionstyrelse tillskrivit regeringen och begärt att minerallagen ska ändras. Det skedde redan i december 2018. I höstas röstade också vår nationella partistämma för vår motion om ett kommunalt veto för prospektering i alunskiffer.

Som regionala politiker ser vi med stor förhoppning på punkt 33 i januariavtalet. Prospektering och brytning av mineraler i alunskiffer är förenat med stora miljörisker. Det visar inte minst erfarenheterna från Talvivaaragruvan i Finland som tydligt visar att det inte finns några moderna metoder som är miljömässigt hållbara.

Minerallagen bygger på tanken att brytning av mineral alltid gynnar samhället. Samtidigt finns det nationella mål om att stärkta hållbar turism och den växande besöksnäringen. Näringar som är beroende av rent vatten, biologisk mångfald och kulturlandskap i området; något som också är viktigt för livskvaliteten och livsmedelsproduktionen. Dessutom måste befintlig verksamhet i området följa existerande miljölagstiftning samtidigt som provborrning i det närmaste är helt undantagen.

Gruvnäringen är viktig för Sverige, men den kan inte ha ett frikort framför miljö, markägare och andra näringar. En avvägning mellan olika intressen måste göras i varje enskilt fall. Det är tydligt för alla att Österlen inte vill ha gruvor och då måste gruvprospekteringen gå att stoppa. Likhet inför lagen måste gälla, även för gruvprospektören. 

Annette Linander (C)
regionråd

Birte Sandberg (C)
regionråd

Denna debattartikel har tidigare publicerats i Ystads Allehanda.

Foto: Arild. (CC BY-SA 2.0)