ALZHEIMERS. En forskargrupp vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus (Sus) har, i samarbete med andra inom neurologi, lett en internationell studie för att spåra tillökningen av nervcellsskador i hjärnan. Forskarna har hittat specifika protein i blodet som ska kunna påvisa och ge svar om en patient har Alzheimers sjukdom och om ett visst läkemedel verkligen motverkar förlust av nervceller.

– Den skånska forskningen från Lund ligger i framkant med nya, revolutionerande upptäckter, kommenterar Anna Mannfalk (M), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Detta skulle kunna vara stora framsteg i kampen mot en sjukdom som vållar extremt mycket mänskligt lidande.

Oskar Hansson, professor inom neurologi vid Lunds universitet och överläkare vid Sus, har ansvarat för det senaste forskningssamarbetet och funnit att ett enkelt blodprov kan ge ett säkert svar om begynnande Alzheimers. Vid tidig upptäckt har patienten oftast inte utvecklat sjukdomen fullt ut och blir därmed svårbedömd men i höst planeras kliniska studier så att primärvården ska kunna testa blodprovet som ett diagnostiskt verktyg och därefter ge bästa möjliga behandling och vård.

Alzheimers sjukdom, som är den vanligaste bakomliggande orsaken till demens, kommer smygande, är svår att bedöma och tillhör de kroniska sjukdomar som ofta drabbar äldre. Det finns läkemedel som kan lindra de kognitiva besvär som uppstår, med det finns i dag inga mediciner som hämmar sjukdomsförloppet när nervcellerna i hjärnan förstörs, samtidigt som kroppens funktioner bryts ner. Hittills har det funnits stor osäkerhet kring medicineringens effekter och utmaningen har varit att bedöma om en optimal dosering är uppnådd samt att vid sämre resultat vinna tid åt patienten och i stället pröva ett annat läkemedel.

Varje år insjuknar cirka 25 000 nya patienter i Sverige med demenssjukdomar och av dessa har 60-70 procent diagnosen Alzheimers sjukdom.

– Att i ett tidigt förlopp av sjukdomen, kanske fem till tio år innan den utvecklas till fullo, kunna fastställa rätt diagnos samt tillse att föreskrivet läkemedel verkligen hjälper är en stor vinst för patienten och en viktig samhällsekonomisk komponent för sjukvården, avslutar Anna Mannfalk.

Felix Borrebaeck