Sofia Nilsson (C) och Patrik Holmberg (C) utanför CSK