GODA EXEMPEL. Vad är framgångsreceptet för det goda arbete som sker på Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK)? Ja den frågan ställde sig riksdagsledamoten Sofia Nilsson när hon besökte sjukhuset i fredags (28/2). Ett besök hon gjorde tillsammans med den centerpartistiske ordföranden i sjukhusstyrelse Kristianstad.

Först ut under den fullspäckade förmiddagen var att träffa sjukhuschefen Johan Cosmo som berättade om det arbete som man på sjukhuset har gjort under 2019 rörande tillgängligheten. Något som ledde till att man kunnat bidra till att minska de skånska köerna och också minska kötiderna. Ett arbete som Cosmo var tydlig med också kommer att fortsätta under det innevarande året.

– Det är oerhört glädjande att vi från sjukhusets sida har kunnat bidra till att korta de skånska köerna, men också genom det arbete som skett från personalens sida vara den bidragande faktorn till att Region Skåne fick pengar från den nationella kömiljarden under 2019, säger Patrik Holmberg (C), ordförande för Sjukhusstyrelse Kristianstad.

Besöket fortsatte sedan vidare till den nybyggda mag-tarmmottagningen på plan 2. Tidigare hade mottagningens verksamheter varit utspridda på tre platser inom sjukhuset, men nu hade de äntligen fått samla sin verksamhet på en och samma plats. Ända sedan ombyggnadsplanerna initierades har personalen fått vara en naturlig del i utformningen av de nya lokalerna vilket har bidragit till att man nu har välfungerande flöden och där arbetssätten också setts över.

Slutligen blev det dags för att besöka hudmottagningen. Där tog verksamhetschefen emot och berättade om den förändringsresa de genomgått vid millennieskiftet. När han tillträdde som chef så var väntetiderna väldigt långt till mottagningen. Något som man efter att tillsammans inom personalen sett över rutiner och arbetssätt relativt snabbt kunnat korta. De har nu i över 15 års tid kunnat klara vårdgarantin med god marginal och just nu så ligger man på en väntetid på runt två veckor.

Tack vare personalens arbete så har man också hittat ett välfungerande arbetssätt som innebär att läkaren när de träffar patienten första gången också om operation behövs för att åtgärda besväret kan operera omgående innan besöket är avslutat. Något som gör att patienten slipper få en ny tid och vänta på en operation, utan får allt ordnat på en gång.

– Efter besöken är jag väldigt imponerad över de goda exemplen som finns på CSK. För mig blir det förvånande att arbetssätten inte spritt sig vidare till andra platser för att bidra till en effektivare vård där patienten är i fokus och inte behöver vänta för länge på sin åtgärd, säger Sofia Nilsson (C), riksdagsledamot och ersättare i Socialutskottet.

Linus Hannedahl