PRIMÄRVÅRD. Garnisonsgatans Läkargrupp i Helsingborg har utsetts till Region Skånes bästa vårdcentral 2020. Deras arbete med patientdelaktighet, fast läkarkontakt och deras höga resultat i flera kvalitetsindikationer är vad som särskilt lyfts fram i motiveringen.  

Förutom Garnisonsgatans läkargrupp var även Vårdcentralen Förslöv och Vårdcentralen Anderslöv nominerade till priset. Utmärkelsen delades ut på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 4 mars.

Hela vinnarmotiveringen lyder:

”Årets vinnare startade sin Vårdcentral i juni 2018 och har på kort tid lyckats nå toppresultat i Nationella patientenkäten och goda resultat i flera kvalitetsindikatorer för Vårdcentral i Hälsoval Skåne. Patientens upplevelse av involvering och delaktighet når högsta resultat i Nationella patientenkäten och 99 procent av vårdcentralens listade patienter har en fast läkarkontakt, vilket är ett prioriterat område för Skånes Vårdcentraler. Årets vinnare av Skånes Bästa Vårdcentral 2020 är Garnisonsgatans läkargrupp.”

Varje år utser Region Skåne Skånes bästa vårdcentral. Flera kriterier tas i beaktning, bland annat resultat i den nationella patientenkäten, andel listade till fast vårdkontakt och totalt antibiotikatryck. Vinnaren tilldelas en vinstsumma på 60 000 kronor, samt ett glasäpple som designats av Hanne Dreutler. Tvåan och trean får en miniatyrversion av glasäpplet och 20 000 kronor vardera.

Jonna Svärd