MISSBRUKSVÅRD. Region Skåne var först ut i landet med att erbjuda naloxon till missbrukare. Detta blev verklighet tack vare Allians för Skånes förslag 2016.

Genom förslaget har 1630 naloxonkit delats ut fram till januari 2020. Den lilla röda väskan innehåller en nässprej som kan häva en överdos av narkotika. Sprejen har använts i skarpt läge vid 184 tillfällen och kan därmed ha räddat lika många liv. Nu ska projektet förlängas till och med 2021.

– Varje år dör 600 personer i Sverige som en följd av överdoser, vilket tyvärr har gjort Sverige till ett av de länder som har högst narkotikadödlighet i EU. Genom naloxonprojektet har vi gjort en stor skillnad för många människor med ett missbruk. Tack vare ett omfattande arbete, där vi till slut fick Läkemedelsverket godkännande att använda just naloxon, har vi sett till att vi kunnat rädda flera liv och se till att fler kan få ett livsavgörande stöd när de behöver det som mest. Därför är jag mycket glad över att vi nu föreslår en förlängning av projektet, det är verkligen ett livsavgörande förslag, säger Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

– I Skåne har vi kommit långt när det gäller synen på missbruk och den hjälp som människor som missbrukar narkotika behöver, både med sitt missbruk samt annan sjuklighet. Det ska vi vara stolta över och genomsyrar flera av våra förslag, som just naloxonprojektet och exempelvis sprututbytesprojektet. Vi i Allians för Skåne tar missbruksproblematiken på största allvar och vill se till att fler med missbruksproblematik kan få den hjälp som de behöver, avslutar Anna Mannfalk (M), regionråd och 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Amir Jawad