KRÖNIKA. Skåne fick i veckan sina första bekräftade fall av insjuknade som testats positiva för det nya coronaviruset. På torsdagen var nio stycken konstaterade, samtliga smittade vid utlandsresor. De tas omhand i den skånska vården och verkar må efter omständigheterna väl.

Kanske följer fler fall, och i värsta fall kan det även leda till dödsfall främst om det drabbar någon med bakomliggande sjukdom eller som är skör på grund av hög ålder.

Som ordförande i regionstyrelsen följer jag utvecklingen och är väl uppdaterad. Region Skåne har en god beredskap för utbrottet och planer för att möta även större utbrott. Vilket inte betyder att ett sådant inte skulle utgöra en påfrestning. Därför är det viktigt att agera för att begränsa smittspridningen.

Regionen har utökat provtagningarna och kan nu även ta ett bekräftande andra prov, vilket gör hanteringen snabbare. Rutiner för att skilja ut redan misstänkta fall så att de inte kommer i kontakt med andra innan de hunnit testat har utvecklats. I Malmö och Lund finns särskilda tält uppsatta utanför infektionsklinikerna för provtagning. Jag har förtroende för att det ska fungera bra.

Region Skåne råder den som har sjukdomssymtom efter att ha vistats i ett riskområde att stanna hemma samt ringa sin vårdcentral, eller 1177. Det gäller även för den som varit i närheten av någon med covid 19-smitta.

Om man har allmänna frågor om det nya coronaviruset kan man ringa nummer 113 13. Region Skåne hänvisar också till skane.se/coronavirus, 1177.se, folkhalsomyndigheten.se samt krisinformation.se

De viktigaste åtgärderna är emellertid nog så enkla och ligger på oss alla:

Håll god hygien hela tiden. Tvätta händerna med tvål i 20 sekunder många gånger om dagen och undvik att handhälsa på folk. Torka av ledstänger, mobiltelefoner och andra ytor som ofta rörs med jämna mellanrum. Stanna hemma från jobbet/skolan om du hostar eller känner dig krasslig

Om alla följer detta kan vi gemensamt hålla tillbaka viruset.

Som en bonus får vi då också färre fall av andra sjukdomar, som den vanliga influensan och vinterkräksjukan.

Men det är också viktigt att hålla huvudet kallt. Det finns ingen anledning till panik. WHO:s bedömning är att antalet drabbade i ett land som Sverige kan hållas tillbaka. Att ha lite buffertlager hemma av förbrukningsartiklar och konserver är alltid klokt, och är man småsjuk är det bra att slippa gå ut på några dagar. Men ingenting tyder på att till exempel matdistributionen skulle vara hotad ens om vi fick mångdubbelt fler fall än i dag.

Så ta det lugnt och tvätta händerna! Med lite handsprit på det räcker det ganska långt.

Carl Johan Sonesson (M)
regionstyrelsens ordförande