DEBATT. Alldeles för många människor dör på grund av narkotika i Sverige. Detta är oacceptabelt. Därför beslutade socialutskottet att ge regeringen i uppdrag att ta fram en nollvision när det gäller narkotikarelaterade dödsfall. I nollvisionen ska fokus ligga på det förebyggande arbetet där syftet är att människor ska välja bort användning av narkotika, samt rehabilitering av personer med beroendesjukdom. Den innebär också att den vård som ges ska vara var evidensbaserad och att narkotikapolitiken ska utgå från en skademinimeringsprincip.

Idag är den politiska debatten kring svensk narkotikapolitik och missbruksvård mer intensiv än på länge. Nyligen fattade socialutskottet i riksdagen två viktiga beslut – en nollvision när det gäller narkotikarelaterade dödsfall och en utvärdering av narkotikapolitiken. Hela utskottet stod bakom båda besluten.

Vi menar att personer som är beroende av narkotika har rätt till gott bemötande, valfrihet och att få sina röster hörda. För att en framtida narkotikapolitik ska bli framgångsrik så måste vi börja gräva där vi står. Därför beslutade socialutskottet att den befintliga lagstigningen ska utvärderas. Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra eller inte alls? Vården för människor med beroendesjukdom måste utgå från skademinimering. Vad innebär det? Jo, man vidtar folkhälsoåtgärder avsedda att minska skadliga konsekvenser som uppstår till följd av missbruk, exempelvis sprututbyte. Här behövs kommande utvärdering för att veta vilka förändringar i lagen som ska göras och vilka andra åtgärder som ska vidtas.

Det är viktigt att kunna skilja mellan en hård och tydlig politik mot brottslingar som livnär sig på narkotika och god vård och stöttning till människor med en beroendesjukdom. Moderater från socialutskottet besökte här om veckan sprututbytet på Helsingborgs lasarett där rena kanyler delas ut. Verksamheten utför även rådgivning, testning och vaccination. Sprututbyte har funnit i Skåne sedan 80-talet och regionalt har frågan varit okontroversiell. Genom regionala utvärderingar vet vi att sprututbyte minskar spridningen av blodsmittor såsom Hepatit B och C samt HIV.

Ett annat verksamhetsbesök som gjorde i samband med sprutbytet var på LARO Solstenen. LARO står för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende. I Skåne finns LARO som vårdval sedan 2014 vilket innebär att man själv får välja mottagning. Vårdvalet har på ett tydligt sätt ökat kvaliteten och tillgängligheten samt förbättrat bemötandet för patienterna. LARO har gjort oerhörd skillnad för de som slutat missbruka heroin och börjat med substitutionsbehandling. I många fall innebär det ett helt nytt liv med återupptagna familjerelationer, bostad, studier eller arbete. 

Personer med beroendesjukdom är en marginaliserad grupp som behöver synliggöras. Dessa personer har rätt till gott bemötande, valfrihet och att få sin röst hörd. Vi fick i måndags träffa en man och hans fru som berättade öppet och transparant om hans långa kamp mot droger och vägen ur detta med hjälp av LARO-behandling. Han har ett nytt liv, barnen har en närvarande pappa som kan delar på ansvaret hemma och familjen är hel igen. En berättelse ur verkligheten som rörde oss till tårar.

Nu ser vi fram emot översynen av narkotikapolitiken och att ta fram en politik som räddar liv. Det ger ökad livskvalitet för de som tidigare lidit av en beroendesjukdom och ger möjlighet att skapa sig ett liv utan missbruk. Skåne har länge legat i framkant i missbruksvården – nu är det dags för resten av Sverige att ta efter!

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Socialpolitisk talesperson

Ulrika Heindorff (M)

Ledamot i Socialutskottet, Skåne västra

Ulrika Jörgensen (M)

Suppleant i Socialutskottet

John Weinerhall (M)

Suppleant i Socialutskottet

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Suppleant i Socialutskottet

Anna Mannfalk (M)

Regionråd och vice ordförande i hälso-och sjukvårdsnämnden

Artikeln har också publicerats i HD (4/3)