KRÖNIKA. Liberalerna i Skåne samlade nyligen tullpersonal och gränspolis till ett seminarium för att lyfta tullens förutsättningar kring arbetet med införsel av vapen, narkotika och den organiserade brottsligheten. De uppskattar att de endast tar runt fem procent av den narkotika som söker sig till Skåne. ”Dubbla våra resurser och vi dubblar våra tillslag”, sa representanter från tullen som var på plats och bekräftade att beslagen som görs är toppen av ett isberg. 

Öresundsbron är den huvudsakliga smuggelvägen in till Skåne. Över bron passerar dagligen 20 000 fordon men även hamnarna i Helsingborg, Ystad och Trelleborg används frekvent. Beslagen är stora. I södra Sverige ökade beslagen av tramadoltabletter med 850 procent 2019. Under 2017, som tullen trodde var ett enskilt rekordår, beslagtogs bland annat 97 kilo kokain, och två ton cannabisharts. Men 2017 var inget rekordår – nivåerna har hållit i sig sedan dess.

Eftersom droger från utlandet driver den organiserade brottsligheten har tullen därför en central roll när det gäller att strypa tillgången på vapen och droger i Skåne, men det behövs långtgående förändringar för att ge tullen de resurser och redskap som krävs i kampen mot smugglingen och den grova brottsligheten.

Vi ser att följande brådskar för Tullverkets del:  

– Kamerorna på Öresundsbron och vid färjeläget i Helsingborg måste kunna lagra uppgifter för att göra underrättelseanalyser i syfte att effektivisera brottsbekämpning. 

– Tullen bör få förundersökningsrätt och rätt att biträda allmän åklagare med utredning också i narkotikabrottsärenden, som det ofta blir frågan om i gränsnära områden. Det skulle innebära en avsevärd förbättring och effektivisering för hela rättskedjan.

– Tillflödet av unga människor in i brottslighet är i dag omfattande.Satsningar på SiS, Statens institutionsstyrelse, är ett exempel som Liberalerna drivit och som nu blir verklighet. Eftersom brottsligheten och droganvändningen kryper neråt i åldrarna måste vi också satsa på att nå skolelever i tidig ålder, och vi måste satsa på att utbilda både skolpersonal och föräldrar.

Tullverket gör ett gott arbete utifrån rådande förutsättningar. Men stora utmaningar finns. Det är tullens huvuduppgift att förhindra införsel av narkotika till Sverige och varje beslag, stort som litet, räddar liv och sparar pengar.

”Varje satsad krona på tullen ger mångfalt tillbaka”, sa tullen till oss. Vi vet att de har rätt. Tullen måste ha resurser och befogenheter som krävs för att med full kraft kunna motverka narkotikasmugglingen och den grova kriminaliteten.

Louise Eklund (L)
regionråd och vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden