TILLGÄNGLIGHET. Den vård som skåningarna får uppfattas oftast som god men problemen beskrivs oftast i termer av bristande tillgänglighet. Allians för Skåne arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten och vårt mål är att vi ska leva i en region där det inte finns några köer. Därför ser vi positivt på att den tidigare negativa trenden gällande väntetider till första besök samt till operation inom specialistvård har brutits och att köerna till dessa instanser kortats. Detta visar statistisk från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som säger att Skåne klarar tre av de sex delmål som satts upp som krav som man måste klara för att få pengar ur kömiljarden.

Bakgrunden är att SKR och staten har kommit överens om att man ska försöka öka tillgängligheten till vården och detta görs genom att de regioner som uppfyller vissa krav på väntetider i olika kategorier tilldelas mer pengar. Dessa medel hämtas ur den pott som kommit att kallas för ”kömiljarden”, vilket år 2020 inte är en miljard utan snarare 2,9 miljarder. På grund av ett aktivt arbete med dessa frågor tilldelas nu Region Skåne 181 miljoner kronor av nämnda medel, vilket vice ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden, regionrådet Anna Mannfalk (M) kommenterar så här:

 – Vi arbetar hårt med att förbättra tillgängligheten i den skånska vården och har och kommer att vidta fler åtgärder för att korta köerna. Det glädjer mig att vi nu börjar se resultat som stärker oss i det fortsatta arbetet. 

När det gäller väntetider för första besök inom 90 dagar så nådde Region Skåne i januari i år 82,6 procent till skillnad mot 81,6 procent förra året. För samma period gällande väntetid till operation inom specialistvård hade siffrorna stigit från 67,6 procent förra året till 68.7 procent i år. Regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M) förklarar utvecklingen sedan förra året så här:

– Nu har vi kortare köer till både mottagning och operation i januari 2020 jämfört med januari 2019, som ju var första månaden som alliansen fick ta över ansvaret över Region Skåne efter S och MP-styret. Det betyder att vi nu har lyckats att sanera ekonomin samtidigt som köerna också börjar kortas.

Även om siffrorna visar på en marginell skillnad så är Allians för Skåne glada för den kursförändring som skett, men är inte nöjda med detta utan försätter att jobba för mer förändring och en effektivare vård!

Felix Borrebaeck