SJUKHUSSTYRELSE. Nyligen släppte lasarettet i Trelleborg en film om hur det är att jobba på det personliga sjukhuset som är en del av förvaltningen Sus. Förhoppningen är att fler ska söka sig dit; både patienter och personal. Lasarettet med sin placering i Trelleborg är en viktig aktör i samhället. Sjukhusets storlek och närhet till såväl samarbetsparters i primärvård och Vellinge, Svedala och Trelleborg skapar goda förutsättningar för en personlig vård. Trelleborgs lasarett har även ett Instagram konto , där man kan få en inblick i vardagen på lasarettet.

Det är tydligt att man arbetar fokuserat för att bli ett starkt team tillsammans i Trelleborg och att man arbetar tillsammans. Några av lasarettets målområden för 2020 är just att öka stolthet och arbetsglädje samt prioritera sociala aktiviteter, stärka sjukhusets varumärke och utveckla samspelet med det lokala näringslivet och kommunerna och arbeta för en hälsofrämjande arbetsmiljö.

Ordförande i sjukhusstyrelsen Trelleborg, Gunilla Nordgren (M) säger att ”Trelleborgs lasarett arbetar mycket med att hitta nya arbetssätt för att göra både vården och arbetsmiljön bättre och vi har en sjukhusledning och personal som arbetar hårt för Trelleborg ska ligga i framkant. Inte minst visar filmen på en stolthet över att få jobba på det personliga sjukhuset med det stora hjärtat”.

–  Det är positivt att få se en film med så mycket hjärta och engagemang från personalen som jobbar i Trelleborg. Att antalet vakanser har minskat och med flertalet satsningar på arbetsmiljön är jag övertygad om att fler vill vara en del av ”Team Trelleborg”, säger Ulrika Axelsson (C), 1:e vice ordförande i sjukhusstyrelse Trelleborg.

Även sjukhuschefen är stolt över lasarettet i Trelleborg och säger om filmen; ”-Nu är den här! En film om Lasarettet Trelleborg, om att jobba på sjukhus och att vara en del av ett större team. Jag har i princip tillbringat hela mitt arbetsliv på sjukhus och det är lätt att förstå varför när man ser denna film – I just love it… Tack alla som varit inblandade – filmen fick mig att le och känna den värme som finns i sjukvården. Hoppas den får fler att göra det!”, säger sjukhuschefen för lasarettet i Trelleborg Marco Brizzzi.

Camilla Andersson