BUSS I BÅSTAD. Kollektivtrafiknämndens internbudget 2019 innebar att Skånetrafiken gjorde en översyn av busslinjer i relation till resandestatistik och det trafikförsörjningsprogram som reglerar det trafikutbud en ort kan räkna med utifrån sin befolkningsstorlek. Linje 505 mellan Torekov och Förslöv var en av de linjer som uppvisade ett mycket lågt resande i förhållande till det relativt stora utbud av turer som fanns på linjen. Relationen mellan det låga resandet och det relativt stora utbudet beror framför allt på att den knutpunktseffekt som väntades när Förslövs station öppnade 2015 tyvärr uteblev. Därför togs helgtrafiken på linje 505 bort i augusti 2019, vilket följdes av kraftiga reaktioner från boende i Båstad och lokala företagare.

Regionfullmäktige beslutade den 25 februari om ett nytt trafikförsörjningsprogram med högre ambitioner än förra mandatperiodens program som fortfarande var gällande 2019. En av nyheterna i trafikförsörjningsprogrammet för 2020 – 2030 är ett högre basutbud, bland annat för delregionalt viktiga stråk med 1000-2999 invånare. Torekov är en av dessa orter. Linje 505 har idag 19 dubbelturer per vardag med 3,5 resenärer per tur i snitt. Enligt det nya trafikförsörjningsprogrammet bör linjen ha 12 dubbelturer per vardag (tidigare 10).

Nu finns en kostnadsneutral lösning för helgtrafiken som införs vid tidtabellskiftet i juni 2020. Förändringen innebär följande:

 • En dubbeltur mitt på dagen tas bort:
  mot Torekov 11.00 (0,8 resenärer per tur)
  mot Förslöv 11.35 (3,8 resenärer per tur)
 • De sista två kvällsturerna måndag-torsdag tas bort:
  mot Torekov 23.00 och 00.00
  mot Förslöv 22.35 och 23.35
  (kvällsturerna snittar 0,8 resenärer per tur)
 • Bibehållen kvällstrafik på fredagar.
 • Helgtrafiken återinförs enligt trafikförsörjningsprogrammet med 7 dubbelturer på lördagar och 6 dubbelturer på söndagar.

─ Igår beslutade vi om Allians för Skånes förslag till nytt trafikförsörjningsprogram och det är väldigt roligt att kunna presentera detta redan idag. Nu får Torekov tillbaka sin helgtrafik, precis som det nya trafikförsörjningsprogrammet säger. Jag hoppas på ett högt resande på linje 505 och ett fortsatt gott samarbete med Båstad kommun, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.  

─ Vi är väldigt glada över denna lösning, den betyder mycket för Båstad och särskilt för Torekovsborna. Dialogen mellan oss i kommunen och Skånetrafiken har varit konstruktiv och de har lyssnat på oss. För framtiden är det viktigt att komma ihåg att vi har ett gemensamt ansvar för att använda kollektivtrafiken, säger Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande i Båstad.

Helena Nanne