DEBATT. I en debattartikel i Skånska Dagbladet (24/2), skriver Alliansens företrädare i sjukhusstyrelsen för Skånes universitetssjukhus (Sus) om goda resultat i ekonomin för 2019 men att tillgängligheten samtidigt försämrats och att det är bekymmersamt och allvarligt. Det beror bland annat på brist på sjuksköterskor, bristande stödsystem, dåligt anpassade lokaler, en äldre befolkning och ett ökat remissinflöde.

Det ekonomiska resultatet har kraftigt förbättrats med ett underskott på -450 miljoner i början på 2019 som i slutet på året resulterade i ett underskott på -160 miljoner. Det innebär att prognosen under året förbättrades med 290 miljoner. Det är bra men vi är inte nöjda än.

För att vi ska kunna säkra framtidens sjukvård och vara goda arbetsgivare måste styrelsen fortsätta ta konkreta och välavvägda beslut för förbättrad tillgänglighet. Under 2020 behövs mer politiskt fokus på att öka tillgängligheten. Alliansen i Sus-styrelsen har därför initierat att det arbete som idag sker ute i verksamheterna för att öka vårdplatser och operationskapacitet, skall återkopplas regelbundet till styrelsen med konkreta mål och strategier för att öka Sus vårdkapacitet. Våra medarbetares hälsa och arbetsmiljö är en förutsättning för att minskade köer och budget i balans.

Elma Huskic